Currently browsing

Page 67

Referat, styremøte, 06.05.13

Referat Styremøte 06.05.13 Tilstede: Svein O., Gunn, Monica, Bjørgulf, Erik og Knut Fravær: Svein NL. Agenda Økonomistatus siden forrige møte (Endringer inn/ut) (Gunn) Bankkonto TKK – status 98400,- Budsjett status Mangler 11 medlemmer på å nå budsjett NRK som ikke var betalt var fra ungdomsturen forrige år Status på utestående …

Referat – styremøte 03.04.13

Referat Styremøte 03.04.13 Tilstede: Svein L., Svein O., Gunn, Bjørgulf, Erik og Knut. Thor-Erik informerte om Web og redigering Meldt fravær: Referat Kort gjennomgang av referat fra forrige møte (Status på utsjekkpunkter) – OK De som ikke har gjort ferdig sine leveranser følger opp dette videre og vi tar ny …

Referat, styremøte 19.08.13

Referat Styremøte 19.08.13 Tilstede: Bjørgulf, Gunn, Erik, Svein O., Monica, Knut Fravær: Svein L. Agenda Økonomistatus siden forrige møte (Endringer inn/ut) (Gunn) Bankkonto TKK – status Konto: 85700,- pr 31 Juli Budsjett status 1100 mere enn budsjettert innbetalt til NSFF Ny regning med 1500 mere enn budsjettert til NSFF Totalt: 2600,- …

Broutstilling- «Sommerminner»

Bilder som kom med på ganbrua denne gangen ble: Vilde Andrea Ruud Tandberg- Kultursjokk Terje Bokeli- Svein Omdahl-  Young White-tailed Eagle who practice Monica Tronsmoen -Skypainters bridge Knut Fonn- Valmuer Knut Fonn- Affection Knut Erik Skrei- Grasiøs svale på jakt Karianne Midtbø-Nilsen- Badeengel Gunnar Bye- Sommerflørt Erik Tandberg- Havet lokker …

Informasjon NM – høst

Regler for innlevering av print til NM.   Innleveringsfrist er satt til 20 september. kl 21:00!  (til TKK se lengre ned) Dette …

Høstens program for ungdomsgruppa.

Alle møtene starter kl 18 og varer til kl 21, UNNTATT 26. september og 7. november. 12. september. Studiofotografering. Påmelding for å …