Bli medlem

Alle er velkomne til å besøke oss på våre møter og bli kjent med hva vi driver med før innmelding. Du er velkommenn til å komme og være med på en klubbkveld eller to eller sjekke ut en annen aktivitet på programmet. Ikke fyll ut skjema for dette.

Når du derimot har bestemt deg for å bli medlem så fyller du ut skjemaet nederst på denne siden. Skriv inn følgende informasjon i medlingsfeltet: 

For at innmelding skal bli registrert så må kontingent-beløpet innbetales til 

TKK-konto: 0540.08.09080

Det blir ikke sendt ut giro.

Når betaling er i orden så mottar du en velkomstmelding fra TKK og får deretter de nyhetsbrev som styret sender ut på e-post.

Har du spørsmål rundt medlemskapet kan du sende e-post til medlemsansvarlig Bjørgulf Brevik, mail bjorgulf_brevik@yahoo.no eller telefon 99 16 87 96.

NB! Ønsker du å sette deg på liste for deltagelse på fotokurs så må kontingenten være betal

Medlemsfordeler via NSFF 

NSFF sin årbok sendes til alle medlemmer som er registrert pr 1. mars.

Årskontingent for 2024

Årskontingenten for TKK består av 2 deler - en del til TKK og en del til Norges Selskap for Fotografi (NSFF). Under vil det vises slik (TKK andel/NSFF andel) det du skal betale står uthevet.

Hovedmedlem (600/200) kr 800

B-medlem (hovedmedlem i annen klubb) (600/0) kr 600

B-medlem - Ungdom, pensjonerte og trygdede (300/0) kr 300

Familiemedlem (300/200) kr 500

Pensjonerte og trygdede (300/200) kr 500

         Ungdom (til og med året man fyller 25) (300/75) kr 375

Æresmedlemmer TKK og NSFF - Gratis 

Etter 1. juni

Hovedmedlem (300/200) kr 500

B-medlem (hovedmedlem i annen klubb) (300/0) kr 300

B-medlem - Ungdom, pensjonerte og trygdede (150/0) kr 150

Familiemedlem (150/200) kr 350

Ungdom (til og med året man fyller 25) (150/75) kr 225 

Pensjonerte og trygdede (150/200) kr 350

Æresmedlemmer TKK og NSFF - Gratis