Tønsberg Kamera Klubb 

Tønsberg Kamera Klubb ble stiftet 25. april 1947. Møtet ble holdt i Sjømannshjemmets salong, etter at en tiltakskomité bestående av Ragnar Lind Jørgensen og Rolf Andersen, hadde invitert til dette. Lind Jørgensen ble klubbens første formann.

Tønsberg Kamera Klubb er aktiv både på Facebook og på Instagram.

Historien 

Starten

"Etter innbydelse fra en tiltakskomite, var 22 menn og 2 kvinner samlet i sjømannshjemmets salong, fredag 25. april 1947 for å drøfte opprettelsen av en kameraklubb for Tønsberg og omegn". Dette står å lese i Tønsberg Kamera Klubbs møteprotokoll fra det konstituerende møte. Tiltakskomiteen bestod av Ragnar Lind Jørgensen og Rolf Andersen. 

I en forhåndsomtale i Vestfold Arbeiderblad 21.4 står det bl.a: "Aldri har vel fotointeressen vært så stor som under krigen med dens mangel på film og apparater. Det lille kvantum av film som kom ble revet bort før man fikk snudd seg." Avisen noterte seg videre med glede at en fotoklubb nå var under oppseiling. På møtet samme aften ble de to nevnte initiativtakere valgt til henholdsvis formann og viseformann. Reidar Bergheim ble valgt til sekretær og kasserer ble Lita Gran. Andre navn i styret ble Oscar B. Paulsen, Kaare Johansen, Kaare Larsen og Lars Fæste. 

Det første møte ble holdt fredag 9. mai i Kaffistova sine lokaler. Karakteristisk for virksomheten de første årene var alle arbeidsmøtene som ble holdt, bl.a. i fotograf Larsens atelier på høytorvet og i Borghild Linds fotobutikk øverst på torvet. I tillegg ble det avholdt møter på grand Hotell og i Kaffistova på Høytorvet. 

Klubbavis og medlem av NSFF

Allerede første høsten kom første utgave av klubbavisa "Knips" ut . I A6 størrelse og med annonser og fotostoff ble den sendt ut til alle medlemmer. Den ble i tillegg solgt i byens fotobutikker. 

Den samme høsten ble TKK tilsluttet NSFF (Norsk Selskap For Fotografi). Vi leser i avisene at de fotointeresserte nok er litt engstelige for Tønsberg Kamera Klubb, da de tror at klubben er en ekspertklubb, noe formann Lind Jørgensen dementerer på det kraftigste. 

Allerede året etter var de 36 medlemmer og klubben hadde stor utstilling på restaurant Håndverkeren høsten 1948. Det var den første i sitt slag i Tønsbergområdet og den fikk stor presseomtale. Entre var 50 øre. 118 bilder fra NSFF`s landskonkurranse samme år og mellom 40 og 50 bilder fra klubbmedlemmer ble stilt ut her! 

På generalforsamlingen i 1949, avholdt på hotell Klubben, fikk klubben ny formann; Peder Stangeby og den avtroppende formannen, Ragnar Lind Jørgensen ble sekretær. Klubben bytter formann flere ganger utover på 50 tallet, men sekretæren Arvid Østby gir seg ikke før i 1956. Tønsberg Kamera Klubb har på denne tiden ingen faste møtelokaler og sliter for øvrig med dårlig økonomi. Forøvrig deltar flere medlemmer i fotokonkurranser og klubben får flere medlemmer. Det arrangeres filmforestillinger i Svenneforeningen og stor fotoutstilling i Kunstforeningen. 

Samarbeid

Klubben arbeider på mange fronter i disse årene. De har nær kontakt med folkebiblioteket, billedhugger Paulsen og de arrangerer fotokonkurranse i samarbeid med Tønsbergs Blad. Bykamper mellom Sandefjord og Larviks fotoklubber forekommer også. 

Klubbens første æresmedlem

Ved 10 års jubileet, som ble feiret på Grand Hotell, ble Aleksander Bredstrøm det første æresmedlem i Tønsberg Kamera Klubb.  Arvid Østby fikk klubbens første hederstegn. 

Smalfilm og kongefilmen

Etter noen innledende møter ble det formelt opprettet en smalfilmgruppe på årsmøtet den 10. februar 1958. Samme år laget de kongefilmen, som er scener fra Kong Olavs besøk i Tønsberg dette året. Det skulle vise seg at smalfilmgruppen ble en stor og aktiv del av TKK i mange år med mange dyktige smalfilmere. Av kjente filmer som ble laget er Filmen "Det nytter" som omhandler Fossnes sentralhjem for åndssvake. Gruppen hadde flere bildevisninger rundt om og det ble produser mye film og mange deltok i konkurranser. Smalfilmgruppens aktiviteter ble gradvis borte da video overtok på 70-80 tallet. 

Billedhugger Carl E. Paulsen er allerede nevnt. TKK og Paulsen innledet på slutten av 50 tallet et samarbeid om å fotografere Tønsbergs gamle bydeler og minnesmerker. Dette var en viktig kulturoppgave. og resulterte i flere fotoutstillinger og foredragsserier om "Tønsberg i dag" som var meget populære. 

President i NSFF 

Høsten 1962 ble Åge Fjeld-Nielsen fra Tønsberg Kamera Klubb valgt inn som president i NSFF (Norsk Selskap For Fotografi) på et ekstraordinært landsmøte i selskapet. Samme år får klubben faste møtelokaler og mørkerom i kunstforeningens lokaler ved det gamle biblioteket. 

Samarbeids og prosjekter

Tønsberg Kamera Klubb innledet også i 1963 et samarbeid med fortidsminneforeningen om fotografering av fredede bygninger i Vestfold. 

Av andre store ting på første halvdel av 60 tallet var fotograferingen av Jarlsberg hovedgård inne og ute. Her ble det laget en egen lysbildeserie som ble vist hele 26 ganger for totalt ca 8 000 publikummere. Stamhusbesitter Wedel Jarlsberg kåserte under premieren på Tønsberg kino og senere i Aulaen i Oslo. Bildene og kåseriet ble også fremført i København. 

Bølgedaler

Vi som har vært med i TKK i nyere tid har ikke førstehånds kjennskap til hva som skjedde i klubben på 50, 60, 70 og 80 tallet, men vi vet at det har gått i bølgedaler. En av disse bølgedalene kom på begynnelsen av 70 tallet. Da var faktisk smalfilm større enn foto! TKK hadde stort frafall av medlemmer og var uten faste møtelokaler etter at kunstforeningens lokaler måtte forlates. 

30 års jubileet ble feiret på Ringshaug bad i 1977. 

Første kvinnelige formann og utstillinger

På 80 tallet tok det seg opp etter at TKK hadde fått nye møtelokaler i samfunnshuset på Barkåker. Aktiviteten økte, medlemstallet tok seg opp og klubben fikk sin første kvinnelige formann i 1984; Marianne Vike. Klubben hadde utstilling i 1981, 1983,1985 i Barkåker idrettshall og stor jubileumsutstilling i Bankettsalen på Hotell Klubben i 1987 da Tønsberg Kamera Klubb feiret 40 år. Jubileumsfest ble avholdt i ballsalen (Victoriasalen) på Hotell Klubben. Dette året var medlemsmassen over 100. 

Tønsberg Kamera Klubb fortsatte med utstillinger annethvert år til langt ut på 90 tallet tallet, de to første i samfunnssalen ved Eik idrettshall og de neste i aulaen på fylkesmuseet . Klubben flyttet sine møter fra Barkåker til Tønsberg fritidssenter i 1990 og videre inn i de gamle lokalene til Tønsbergs Blad fem år seinere. Husleien var dyr, men vi fikk innredet et flott mørkerom. Tre små rom og et litt større var i tillegg til mørkerommet disponibelt hele tiden. I tillegg disponerte klubben et stort møterom med kjøkken 2 ganger pr mnd. 

Tønsbergkalenderen

På første halvdel av 90-tallet begynte Tønsberg Kamera Klubb å lage "Tønsberg kalender`'n". I alt ble det 6 utgivelser fra 1991 til 1996. Medlemmene tok bilder av Tønsberg og distriktet gjennom hele året og leverte inn. Bildene som kom inn ble juryert og kalenderen ble så trykket på et lokalt trykkeri. Kalenderen ble solgt av medlemmer, fotobutikker og bokhandlere. Det ble også gjort avtaler med flere firmaer om firma kalendere. 

På siste halvdel av 90 tallet arrangerte klubben flere åpne møter bl.a med Morten Krogvold som foredragsholder. Med Krogvold ble det også arrangert Workshop i klubblokalene våre. Etter hvert begynte TKK å arrangere flere workshopper rundt forskjellige steder, den første på øya Hudø i august 1999 og den foreløpige siste på Gullholmen fyr i september 2003. 

Arrangør av Landsmøte 

I tillegg har TKK det siste tiåret arrangert 3 landsmøter for Norsk Selskap For Fotografi (1997, 2002 og 2004). To av disse ble avholdt i Tønsberg og det siste ble avholdt på Nord Koster. På denne tiden var også medlemmer i TKK engasjert i tillitsverv i D6 samt utvalg og hovedstyre i Norsk Selskap For Fotografi. 

2000 tallet og den digitale bildealder

I 2000 måtte TKK inn i nye lokaler. Den gamle Tønsberg Blad-bygningen skulle seksjoneres til leiligheter og klubben hadde fått dårligere råd pga. bortfall av bingo- og spilleautomatinntekter. Dette hadde vært en kjærkommen inntekt for klubben i flere år. 

I 2002 lå klubben med brukket rygg. Klubben hadde få medlemmer, ikke noe styre, ikke møtelokale, minus på kontoen og liten aktivitet. Erik Tandberg tok initiativ til å etablere et nytt styre, og spurte Øyvind Brodersen om han kunne være leder og Erik ble kasserer. De fikk med seg Catharina Schlytter Henrichsen og Ronald Jan Nilsen. Klubben hadde da 24 registrerte medlemmer og på de første møtene kom det 7 til 8 medlemmer. Klubben fikk lokaler i Solvang kirke og etterhvert når medlemstallet økte flyttet de til kantina på Sem samfunnshus. 

Den første tiden var det ett vakuum mellom analog og digital fotografering. Klubben kjørte både lysbilder og digitale filer på Kveldens bilde.  Styret var rundt på bygda for å få tak i en projektor til møtene, og fikk etter hvert låne av en bedrift som solgte projektorer, da de sa de måtte teste før de kjøpte. Det ble satt i gang mange aktiviteter: kurs, konkurranser og utstillinger inne og ute. Etter hvert kom det flere medlemmer til, og medlemstallet økte ytterligere etter at det ble startet opp med utstillinger.

Fra medlemsblader til hjemmeside

I 2006 ble klubbens medlemsblad "Iris" gjennom nesten 30 år lagt ned og all informasjon gikk over på hjemmeside/mail. Medlemsmøtene startet opp i kafeteriaen på Sem idretts- og samfunnshus. Nye medlemmer kom til og interessen økte, bl.a. med aktivitetsmøter i tillegg til de ordinære, månedlige medlemsmøtene.  Printkvelder startet opp hos Pål Nome, et tilbud som har bestått siden.

Nøtterøyboka

I 2011 var fotografer fra Tønsberg Kamera Klubb med på å ta bilder til Nøtterøyboka. 28 lokasjoner ble besøkt og foreviget, på Nøtterøy og ikke minst Færder nasjonalpark. Rundt 600 bilder ble levert inn. Boka ble laget i et opplag på 1500 bøker, og fikk rosende omtale av Nøtterøy kommune som også brukte boka som gave. Den ble også solgt på diverse utsalgssteder i kommunen. 

TKK konkurrerer

Det ble økt fokus på nasjonale konkurranser, særlig Landskonkurransen (som fra 2012 ble hetende NM). I samme moment ble også en internasjonal konkurranse gruppe dannet.  I 2014 var May Britt Sørensen den første kvinnen i Tønsberg Kamera Klubb til å motta utmerkelsen EFIAP, hvor kriteriene var 250 antatte bilder i minst 30 ulike FIAP konkurranser, minimum 50 ulike foto og antatt fra 20 forskjellige land. Minst 25 bildene måtte være print.

I NM høstet klubbens medlemmer gull, medaljer, hederlig omtale og antatte, og i 2013 ble Espen Winther årets fotograf i NSFF. 

Klubben vokser og nye utstillingsvinduer

Sem ble for smått og lite funksjonelt. Av Tønsberg kommune fikk klubben mulighet til å bruke det store auditoriet på Gamle Eik skole. Ny projektor ble handlet inn - klubbens egne medlemmer og ikke minst eksterne foredragsholdere fikk vist frem sine bilder med maksimal kvalitet. 

Høsten 2011 var det en stor utstilling på Kilden kino med tema "Venner". Fantastisk innsats fra arrangementskomitéen og en storartet åpningsseremoni (bl.a. med besøk av ordfører) bidro til mange nye medlemmer. 

Klubben startet med kontinuerlige utstillinger på Gangbrua - et flott utstillingsvindu i bybildet. Økningen av medlemstallet skyldes også klubbens Facebook side. 

Æresmedlemsskap til Øyvind Brodersen

Etter ti år som formann og meget fortjent tildelt æresmedlemskap, gav Øyvind Brodersen over formannsvervet til Victor Lindberg i 2012.

I 2012 brøt noen enkeltmedlemmer ut og dannet egen klubb. Knut Fonn ble ny leder på årsmøtet 2013. Nye visjoner og tanker bidro til stabilitet. Klubben fikk sommeren 2013 et tilleggslokale i Storgata 20, der de fleste styremøter, aktivitetsmøter, kurs, m.m. ble avholdt. Ved årsskiftet 2013/14 var medlemstallet omkring 200. Likt fordelt mellom kvinner og menn.

Ungdomsgruppe

I 2013 ble det opp rettet en Ungdomsgruppe for ungdommene i Tønsberg Kamera Klubb hvor de lærte, lærte bort og fotograferte sammen. Hovedfokuset var ungdom mellom 14 og 18, og de møttes hver tredje uke. Ungdomsgruppa ble invitert til å ha en egen utstilling på Fotografiets dag i Horten dette året.

Ungdomsgruppa hadde også egen utstillingsvegg på Kilden kino, og var delaktige i utstillingene på Kaldnesbrua, deltok på nasjonale og lokale fotokonkurranser. Men det viktigste var å ha det gøy med hobbyen sin. Fokuset var å bli en bedre fotograf og bli dyktigere både til å finne ut av hvordan kameraet og fotoredigeringsprogram fungerte. Pga liten deltagelse ble ungdomsgruppa nedlagt etter et par år.

Internasjonal deltagelse

I perioden 2014-2022 deltok Tønsberg Kamera Klubb på verdens største internasjonale fotokonkurranse, Trierenberg Super Circuit, som lag. Dette resulterte i "Over All Top Club" i 2014 og 2017, "Best Mixed Club - Gold" i 2019 og "Best Club - Gold" i 2022. Trierenberg ble arrangert i perioden 1992 til 2022.

Lengste medlemsskap

Terje Bokeli ble æresmedlem i 2018, etter å ha vært en trofast bidragsyter fra 1974. Terje er alltid å finne på medlemsmøter og deltar aktivt i lokale konkurranser. På midten av nittitallet hadde TKK en fast spalte i bladet "Iris" som het "Terjes hjørne" hvor Terje var stuntreporter.

Før og nå

I 2021 hadde Tønsberg Kamera Klubb utstillingen Før og Nå på Slottsfjellmuseet. Her ble det vist bilder fra som Øyvind Østby hadde tatt på 1950-1970 tallet, da som medlem i klubben, sammen med nye bilder som ble tatt fra samme ståsted og med samme bildeutsnitt av dagens medlemmer.

... historien fortsetter... 


TKK sine ledere gjennom historien

2022-2023 Jarle Freitag

2021 Dag Omland  

2020 Svein Omdahl  

2013-2019 Knut Fonn

2012 Victor Lindberg 

2002-2011 Øyvind Brodersen

1999-2001 Turid Skilbred

1998 Hans Jørgen Røre  

1996-1997 Arvid Reina

1994-1995 Linda Johansen

1993 Johnny Asbjørnsen/Linda Johansen  

1992 Svend Magne Bringaker  

1989-1991 Øyvind Kristensen (Brodersen)

1988 John A Ludvigsen

1987 John A Ludvigsen

1986 Egil Urstein  

1985 Sverre Lyngås  

1984 Marianne Vike  

1983 Trond Kjelberg  

1981-1982 Thor Wang Bentzen

1976-1980 Lars Linnestad  

1975 Ketil Hoffgård

1974 Lars Linnestad  

1973 Sverre Dahl  

1969-1972 Kjell Person

1968 Odd Roth  

1967 Jan Berntsen  

1966 Åge Fjell Nilsen

1965 Jan Berntsen  

1962-1964 Åge Fjell Nilsen

1959-1961 Ole A. Ljøterud 

1957-1958 Kjell Tore Sem

1956 Hans Seeberg  

1955 Lars Nilsen 

1953-1953 Lars Th. Fæste

1951-1952 Leif Halvorsen  

1949-1950 Peder Stangeby 1950

1947-1948 Ragnar Lind Jørgensen