HEDERSTEGN

Æresmedlemskap

Æresmedlemskap kan gis av styret til medlemmer, og tidligere medlemmer, som gjennom en årrekke har vist særlig stor innsats og interesse for klubbens arbeid. Æresmedlemmer tildeles en utmerkelse som sittende styre bestemmer hvordan skal være utformet. Æresmedlemmer fritas for kontingent.

Knut Erik Skrèi - 2020

Knut Erik Skrèi ble utnevnt til æresmedlem etter lang tid som printmaster og ansvarlig for klubbens hjemmeside. Han tok over jobben i 2013, og har siden bygget opp, videreutviklet og publisert innlegg på  klubbens hjemmeside. Han gav jobben videre til Mediegruppa i 2022, men har stått på sidelinjen og hjulpet velvillig til også etter dette.

Som printmaster har han stilt egen bolig til disposisjon og hjelper villig til i Lightroom for å få de beste utskriftene av medlemmenes bilder. I forbindelse med NM og interne utstillinger er det Knut som har tatt seg av all printing, og har fremdeles denne oppgaven pr 2023. 

Vi gratulerer! 

Terje Bokeli - 2018 

Terje Bokeli er en av våre aller mest trofaste siden 1974, eller litt før. Han uteblir nødig fra våre medlemsmøter, og er trofast bidragsyter til kveldens bilde og andre innleveringer.

På midten av nittitallet hadde TKK en fast spalte i bladet "Iris" som het "Terjes hjørne". Spaltisten skrev med enerett og kalte seg stuntreporter Terje Bokeli. Der ble det skrevet om det som rørte seg både høyt og lavt i fotomiljøet vårt.

Vi gratulerer!

Knut Fonn - 2017

Knut Fonn ble medlem i Tønsberg Kamera Klubb i 2011, og tok over som leder i 2013. Knut tok over i en turbulent tid hvor Tønsberg Kamera Klubb ikke hadde mer enn ca. 7000,- på konto. Han klarte sammen med styret og snu nederlag til seier, og bygde opp en velfungerende klubb med penger på bok. Knut var en person som har satt spor, han var en du kunne stole på og som prøvde å løse de fleste oppgaver. Knut satt som leder fra 2013-2019.

Vi gratulerer! 

Jan Arild Andresen  - 2014

Ble tildelt æresmedlemsskap  etter å ha vært sekretær i mange år. Han var redaktør av medlemsbladet «Iris» og da Iris ble erstattet med egen hjemmeside hadde han ansvar for denne. Jan Arild var også kunnskapsrik på fototeknikk, og ble benyttet til å holde små workshop innimellom på aktivitetsmøtene.

Vi gratulerer!


Erik Tandberg - 2013

Erik har vært medlem i klubben siden våren 1988, hvorav 16-17 år med ulike verv. Først og fremst som kasserer i mange år, men også som styremedlem og konkurranseleder.  

I 2002 lå Tønsberg Kamera Klubb med brukket rygg, og klubben hadde få medlemmer, ikke noe styre, ikke møtelokale, minus på kontoen og liten aktivitet. Erik tok i initiativ til å stable et nytt styret på plass, og spurte Øyvind Brodersen om å bli med i ett nytt styre, hvor Erik ble sittende som kasserer. Det var i 2002 24 registrerte medlemmer og det kom 7-8 medlemmer på de første møtene. De siste årene har han hatt ansvar for medlemsregisteret, noe han vil fortsette med også i 2013, nå som del av styret. 

Erik har vært med på 12-13 landsmøter. TKK var vertskap for fire, hvorav ett på Nord-Koster. Punktlighet og oversikt er noe som kjennetegner Erik, han er alltid blid og på tilbudssiden. Totalt sett en stor ressurs for TKK. 

Fotografering får han også tid til, hans bilde "Utsikt fra sanddynene" fikk f.eks. 3. plass i kåringen av "årets bilde 2012". På facebook skrev Erik; "Hjertelig takk for honnøren, alle i TKK, og særlig til de som har trukket i trådene i denne anledning :-) Jeg kjente lite grann puls da jeg skjønte hvor dette bar hen :-) Vi har enda en tid foran oss". 

Vi gratulerer!

Øyvind Brodersen -  2012

Øyvind Brodersen ble  ble  tildelt æresmedlemskap i 2013, etter å ha vært medlem fra 1984. I 2002 lå Tønsberg Kamera Klubb med brukket rygg, og klubben hadde få medlemmer, ikke noe styre, ikke møtelokale, minus på kontoen og liten aktivitet. Øyvind Brodersen fikk spørsmål fra Erik Tandberg om å bli med i ett nytt styre. Det var i 2002 24 registrerte medlemmer og det kom 7-8 medlemmer på de første møtene. Han er den som har sittet lengt som leder, først fra 1989-1991 og deretter fra 2002-2011. Har har lagt ned utallige timer for klubben og har også hatt flere verv i NSFF (Valgkomite, programtjeneste og regionkontakt). Da Øyvind gikk ut av styret i 2012, var medlemstallet økt til litt over 200 medlemmer.

Vi gratulerer! 

Ragnar Lind Jørgensen - 2007

Ragnar Lind Jørgensen ble utnevnt til æresmedlem under Jubileumsutstillingen i 2007.

Aleksander Bredstrøm - 1957

Tønsberg Kamera Klubb sine første æredsmedlemmer ble tildelt m 25. april 1957.

Hederstegn

Hederstegnet er en utmerkelse som sittende styre bestemmer hvordan skal være utformet. Hederstegnet tildeles medlemmer eller tidligere medlemmer av Tønsberg Kamera Klubb som har: a) Nedlagt et fortjenestefullt arbeid i klubben og/eller b) Gjennom lengre tid har deltatt i konkurranser og utstillinger. Ethvert medlem av TKK kan bringe inn forslag til styret på personer som kan komme i betraktning når det gjelder hederstegn. Styret har avgjørelsen og utdeler hederstegn

Hederstegn er sortert med siste hederstegn øverst.

Kari Elisabeth Espeland

29.01.2024

Hans Ertzeid Mathisen 

29.01.2024

Bjørgulf Brevik 

27. februar 2016 

May Britt Sørensen 

17. februar 2014 

27. februar 2016 

Pål Nome - 2013 

Februar 2013.

Erik Tandberg 

22. september 2007 

Øyvind Brodersen

05. februar 2007 

Sverre Lyngås

23. jnauar 1990 

Fritjof Cato Bergersen 

11. desember 1968 

Åge Fjeld Nielsen 

25. april 1967 

Ole A. Ljøterud 

16. desember 1963

Arvid Østby 

25. april 1957