Styret

Leder

Jarle Freitag

jarlefreitag@outlook.com

Nestleder 

Geir Bakken

Mail: geir.bakken.vestfold@gmail.com

Kasserer

Gullik Jensen 

gullik.jensen@jenko.no

Sekretær

Ellen Johanne Eidem

Styremedlem

Ole Johan Frogner

Styremeldem

John Harald Frøen 

Styremedlem

Carin Samnøy

Vara 

Knut Lepsø

Andre verv

Revisor

Øyvind Berg 


Medlemsansvarlig

Bjørgulf Brevik


Valgkomite

Heidi Omdahl (leder)

Erik Tandberg 

May Britt Sørensen


Konkurransegruppe:

Kari E Espeland 

Bjørgulf Brevik

May Britt Sørensen


Jurygruppe:

Kari E. Espeland (leder)


Utstillingsgruppe:

Erik Tandberg

Kari E Espeland

Mail: Utstillingsgruppa@tonsbergkameraklubb.no 


Print:

Knut Erik Skréi


Mediegruppe:

Jorun Nilsen Fjellanger (leder)

Line Grelland

         Mail: mediegruppa@tonsbergkameraklubb.no 


Turgruppe:

Monica Larsen (leder)

Bente S. Henriksen 

Jorun Fjellanger 

Mail: turgruppa@tonsbergkameraklubb.no


Kjøkkengruppe:

Kari Gunn Mathisen Tveito (leder)

Jorun Nilsen Fjellanger 

Bente S. Henriksen


Print-ansvarlig, medlemsansvarlig, kursansvarlig og materialforvalter oppnevnes av styret. Kandidater til valgkomiteen foreslås av styret. Dette er i henhold til vedtektene.