Medlemsmøter Tkk 

Info og innhold om møtene kommer

Vår / Sommer 2021

 Årsmøte Tkk 15.Februar 2021

kl 1830- 2130

KB tema: Alene

digital Stemming  23 – 27 februar 2021Digitalt Medlemsmøte Tkk 22.Mars 2021

Zoom link kommer på mail

Kl 1830- 2130

Foredragsholder: Arne Aronsen

KB tema: Ville dyr og fugler

 Digitalt Medlemsmøte Tkk 26.April 2021

Zoom link kommer på mail

kl 1830- 2130

Foredragsholder: https://www.kairosworkshops.com/

Foredragstema: Hvordan mestring gjennom fotografering kan gi

bedre fysisk og mental helse.

 

KB tema: Tilstedeværelse

Innleveringsfrist 17.April 2021- kl 1700

17.04.2021 Kl 2100 åpner digital stemmegivningen

og  stenger 21.04.2021 kl. 17:00

 Medlemsmøte Tkk 31.Mai 2021

kl 1830- 2130

Foredragsholder: Mikael Nilsson Søyland

Foredragstema: Produktfotografering


KB tema: Stilleben


Teknisk hjørne 15min : BlitzMedlemsmøte Tkk 21.Juni 2021

kl 1830- 2130

Foredragsholder: Johnny Haglund


KB tema: Mørkt – beskriv mørket

 
Sommerfest 25.Juni