Åpen kveld på Kontoret til TKK 4.April 2016

åpentkontor tkk

Holder åpen Kveld på kontoret samtidig som vi har printkveld . Det  gjør vi  så dere får sett hvordan en  printkveld er og mulighetene. Også få se hvordan print utskriften blir .

Sted: Storgt 20 
Tid: Kl 1800 til ca Kl 2100