Discover More naked girls ebony cheerleader babes shows booty while sharing cock. anal porn www.viet69hd.com

Årsmøte 2015 – 23.02.15

Tid: 18.30

Sted: Store Auditoriet på Eik, Grenaderveien

Forslag skal sendes styret skriftlig, enten som e-post eller i brev. Disse må være styret i hende minst 20 dager før årsmøtet

Adresse: Tønsberg Kameraklubb, Storgata 20, 3126 Tønsberg

Epost: tonsbergkameraklubb@gmail.com

Hilsen styret