Juryering av ungdomsgruppens bildet til Broutstilling

Juryens ord

Først må jeg på vegne av juryen,(Mai Britt Sørensen og meg Gunnar Bye) takke for det ærefulle oppdraget.

Det var veldig vanskelig å velge ut de 11 bildene som skal representere ungdomsgruppa. Ved fristens utløp var 54 bilder kommet inn.
Kriteriene var: Alle skal ha med i hvert fall ett bilde. Pga antall deltagere var det derfor 2 som fikk med to bilder. Juryen er suveren. Det betyr at det blir sånn som  juryen har bestemt. Ingen klagemulighet.
Juryen jobbet slik: Vi kikket først på alle bildene, deretter så vi på bildene en fotograf om gangen. Førsteinntrykk: Dette er kjempebra! Bildene holder gjennomgående en svært høy kvalitet.
Da vi gikk gjennom bildene en fotograf om gangen, måtte vi ha flere runder for å bli enige om hvilke bilder vi likte best. Det gjorde nesten vondt å velge bort bildene som ikke kom med på utstillingen.
Juryen bestemte seg også for å legge vekt på å ha en utstilling med varierte bilder. Det skulle bli noe for enhver smak. Juryen er fornøyd med resultatet.
Juryen mener at voksengruppa har mye å lære av ungdomsgruppa. Dere tør å fotografere med hjertet, ikke bare med hodet. Dere leker og eksperimenterer både med innhold og med teknikk. Det er juryens ønske at dere fortsetter å gjøre akkurat det dere holder på med!  Det var flott å se at fotografene har vært høyt oppe eller lavt nede tatt bilder i alle mulige vinkler. Slikt blir det spennende bilder av.
En av juryens medlemmer foreslo for ungdomsgruppas leder om å forsøke å bruke bildene også i andre sammenhenger, ikke bare til bro-utstillingen. Det er jo mange flere enn de 11 bildene som burde sees av andre.
Vennlig hilsen på vegne av juryen
Gunnar Bye