Discover More naked girls ebony cheerleader babes shows booty while sharing cock. anal porn www.viet69hd.com

Referat årsmøte TKK 15. Februar 2021

Referat årsmøte 15. Februar 2021

Årsmøte ble holdt via Zoom. 6 personer fra styret var samlet på Petters Trafikkskoles lokaler på Eik

 

1.  Åpning

 

Leder Svein Omdahl åpner årsmøtet

På årsmøtet stiller det 20 stemmeberettigede Ingen med fullmakt for stemming


2.  Konstituering

 

  1. Valg av møteleder og referent

Konstituering av møteleder: Svein Johan Lindstad Konstituering av referent: Bente Henriksen

Konstituering av to medlemmer som protokollvitner: May-Britt Sørensen og Monica Larsen

 

  1. Godkjenning av dagsorden og innkalling

Dagsorden og innkalling godkjennes og enstemmig vedtas av årsmøtet

 

Bemerkning: Årstall for første innkalling til årsmøtet var satt til 2017. Dette er nå rettet opp til 2021


3.  Årsberetning

Alle medlemmer har fått tilsendt årsberetning før årsmøtet Styret: Ingen bemerkning

Medlemsmøtene: Ingen bemerkning Oppsummering av året: Ingen bemerkning Oppmøte medlemsmøtene: Ingen bemerkning

Økonomi, medlemstall og regnskap: Ingen bemerkning Andre aktiviteter: Ingen bemerkning

Ungdomsgruppa: Ingen bemerkning Konkurransegruppa: Ingen Bemerkning Turgruppa: ingen bemerkning

Utstillinger . Ingen bemerkning Informasjonsarbeid/Internett: Ingen bemerkning

Samfunn og mediekontakt: ingen bemerkning Klubbrekvisitter: Ingen bemerkning

 

Verv i NSFF: Ingen bemerkning Printgruppa: Ingen bemerkning


 

Årsberetning: Ingen bemerkning. Vedtatt og godkjent av årsmøte

 

  1. Revidert Regnskap

 

Regnskap gjennomgått og revidert av revisor Svein Johan Lindstad Regnskap: Godkjent og enstemmig vedtatt av årsmøte


 

5.  Budsjett

Fastsettelse av neste års budsjett: Godkjent og enstemmig vedtatt av årsmøte

 

Bemerkning: Utgiftspost: Leie av lokaler, kan bli vesentlig høyere da det er usikkert om TKK kan leie lokalene på eik etter sommeren.


 

6.  Fastsettelse av neste års kontingent

Medlemskontigent for 2022 videreføres slik den er nå Godkjent og enstemmig vedtatt av årsmøte


7.  Innkomne forslag

 

Ingen innkomne forslag


 

8.  Valg

Her vises det nye styret og representanter i diverse komiteer STYRET:

Leder- Dag Omland – 2 år

Nestleder: Monica Larsen

– 2 år Kasserer: Gullik Jensen

– 2 år, Styremedlem: Kristin Breivik Flote

-2 år Styremedlem: Ole Johan Frogner

– Styremedlem: Jarle Freitag

-Sekretær: Ellen Eidem

-Varamedlem: Dag Arne Sleen – 1 år

 

Bemerkning fra Erik Tandberg : Jarle Freitag sto oppført med vervet «Ansvar for samfunn og media». Ansvar for samfunn og media besluttes i styre. Jarle Freitag står nå oppført som Styrmedlem.


ANNEN FUNKSJON:

 

Revisor: Øyvind Berg

– 1 år Medlemsregister: Bjørgulf Breivik

– 1 år VALGKOMITE: Valgkomite, leder: Heidi Omdal

– 2 år Valgkomite: Erik Tandberg

– 1 år Valgkomite: May Britt Sørensen

– 1 år KONKURANSEGRUPPE:Kari Espeland

– 2 år UTSTILLINGSGRUPPE: Utstilling, leder: Erik Tandberg

2 år Utstilling: Kristin Breivik Flote

– 1 år PRINT:Printansvarlig: Knut Erik Skréi

-1 år WEB:Webansvarlig: Knut Erik Skréi

– 1 år TURGRUPPE: Turgruppe: Anne Elise Furustad

– 1 år Turgruppe: Ole Johan Frogner

– 1 år KJØKKENGRUPPE:

Kjøkkenansvarlig: Kari Gunn Tveito

– 1 år Kjøkken: Nina Haraldsen

Kjøkken: Marit Waldersnes


 

Valg: Vedtatt og godkjent av årsmøte

 

 

May-Britt Sørensen                                Monica Larsen