Discover More naked girls ebony cheerleader babes shows booty while sharing cock. anal porn www.viet69hd.com

Utstilling Tønsberg FØR og NÅ Tønsberg Kamera Klubb

 
 
 
Historikk
Det er jobbet med utstillingen Tønsberg Før og Nå siden 2017 og drevet via Facebook gruppa: Tønsberg FØR og NÅ v/Tønsberg KK, gruppen har bestått av 10 medlemmer.
Det har utviklet seg et samarbeid med Slottsfjellsmuseet med hensyn på utstillingen.

Utstillingens konsepter som følger:
• Det tas fram gamle bilder fra 50,60 og 70 tallet med by partier og steder i Tønsberg hvor nye bilder tas
   fra samme ståsted i dag.
• Tønsberg bilder
 
Like før årsmøte 2021 fikk TKK en henvendelse fra Slottsfjellsmuseet hvor de ønsket utstillingen oppsatt mars 2021 i forbindelse med Sagabyen Tønsberg 2021, 1150-årsjubileet.
Det ble umiddelbart avholdt møte med Slottsfjellsmuseet for avklaring og framdrift.
 
Beskrivelse utstilling
• Utstillingen skal ha en varighet på 18 mnd.
• Oppstart mars 2021
• Enkelte bilder, eller alle bilder i utstillingen vil bli byttet hver 6. mnd.
• Første oppsett vil bestå av bilder fra medlemmer som har jobbet i en FB gruppe 
Tønsberg Før og nå
   TKK 2018 / 2020 og bilder fra Tønsberg levert til tidligere utstillinger.
• Utstillingens gamle bilder er tatt av Arvid Østby – byfotograf og medlem av TKK i en årrekke.
   Arvid Østby tok sine bilder på 50,60 og 70 tallet.
 
Følgende fotografer TKK deltar ved første oppsett mars 2021
 
May Britt Sørensen
Erik Tandberg
Bente Henriksen
Eva Berg
Ann Kristin Hynne Green
Turid Skilbred
Kurt Evensen
Bjørgulf Brevik
Henning Sværd
Øyvind Brodersen
 
• Bilder til utskifting etter 6. mnd. / 12. mnd. vil være bilder tatt av medlemmer i TKK
  etter at alle medlemmer blir invitert til å delta med bilder og bilder vil bli juryert.


  • Invitasjon til å delta blir lagt ut medio april 2021
• Det vil bli plukket ut 10–14 gamle bilder fra 50,60 og 70 og medlemmer blir invitert til å delta
   og ta bilder fra samme ståsted 2021
 
Oppsummering
•  Det har vært viktig å få etablert dette prosjektet mars 2021, selv om det i sluttfasen ble svært dårlig tid.
• Tønsberg Kamera Klubb får en fin mulighet til å profilere sin aktivitet og dette vill gi positive
   ringvirkninger og samarbeid med Slottsfjellmusett og Vestfold- museene, besøkstall som passerer
   utstillingen forventes å bli 50.000
• TKK får vist seg fram og bidrar nå i feiringen Sagabyen Tønsberg 871 – 2021.

TKK har tidligere bidratt med juryering av bilder til publikasjon Sagabyen Tønsberg 871 – 2021 hvor TKK er representert med bilde av Erik Tandberg.

11.mars 2021 /
Dag Omland