Referat styremøte 07.10.2020 Møtested: Petters trafikkskoles lokale på Eik

Referat styremøte 07.10.2020 Møtested: Petters trafikkskoles lokale på Eik

Til stede: Svein Omdahl, Kristin B Flote, Dag Omland, Gullik Jensen, Ole Johan Frogner, Monica Larsen og Bente Henriksen

 

Oppfølging av avholdte og kommende kurs: Sak 27/20

Fotokurs avholdt av Svein O ble godt mottatt og ønske om oppfølgingskurs er satt til dato 24.Oktober.

Denne gang med modell.

May-Britt Sørensen avholder Lightroom kurs 9. – 11. Oktober som planlagt, og pr. dags dato er det 6 påmeldte. Plass til 8 deltagere. TKK dekker halve kursavgiften

Photoshop kurs 31.10 – 01.11 med Espen Winther er fulltegnet.

 

Sak 29/30 Økonomi

Gullik tok en gjennomgang av medlemstall og regnskap

Medlemstall for 2020 er 120 betalende medlemmer pluss 5 æresmedlemmer, totalt 125 pr.d.d

 

Noen inntekter uteblir i år p.g.a Covid19. Dette gjelder bl.a. Lionskalenderen og salg av kaffe/ kaker.

 

 

 

Årsresultatet så langt ligger på 22482 .-

Vi vil komme ut med et lite underskudd på slutten av året.

Da det i første halvår ikke ble gjennomført medlemsmøter p.g.a Covid19, hadde vi heller ikke utgifter på foredragsholdere.

 

Teknisk hjørne på novembermøtet: Retningslinjer i forhold til innleveringer av bilder til konkurranse.

 

Sak 30/20

Nye retningslinjer for støtte fra Tønsberg kommune

Sammenslåing av Re og Tønsberg har medført til nye retningslinjer for bidragsmidler til lag og foreninger

 

TKK kommer ikke innunder noen av de kategoriene som vil utløse økonomisk støtte til oss

Styret ser ingen grunn til å sende inn søknad om støtte dette året

TKK leier auditoriet av kommunen for en rimelig sum, så vi får se på et bidrag fra kommunen

 

Sak 31/20 Medlemsmøte oktober:

Svein O leder møtet

Japan foto holder kurs i CEWE fotobok

Kveldens bilde: Dobbelt eksponering, skygger/speiling Teknisk hjørne: Skjerm kalibrering, Svein O

Dag O kjører en dialog med medlemmer spesielt rettet mot NM i foto, og hva gjør vi for å få til at flere innleverer bilder til konkurranser

 

32/20

Eventuelt

Wang toppidrett som holder til på Eik har forespeilet oss om at fra sommeren 2021 vil de disponere auditoriet selv. Dette kan resultere i at TKK ikke lenger får mulighet til å avholde sine klubbkvelder der. Styret jobber med saken og ser etter andre mulige lokaler. Vi kommer tilbake til dette sener

 

Tønsberg kommune har kommet med forespørsel om å få låne rammene på gangbrua til et prosjekt: «Kanalen som byrom». Fra 20. Oktober til 20. November.

Styret er positiv til å låne ut plassen men vi må forsikre oss om at det er innenfor det gitte tidspunkt og at rammene ikke blir stående tomme. Kristin og Erik gir tilbake melding til kommunen.

 

Referent: Bente Henriksen