Discover More naked girls ebony cheerleader babes shows booty while sharing cock. anal porn www.viet69hd.com

Medlemsmøte 31.August 2020 kl 1830 – 2130

 

Foredragsholder er:

Kari Espeland skal ha et foredrag/bilder

om makro fotografering.


KB tema: Fargerik
Litt info fra Tønsberg kommune
Til leietakere i kommunale kultur- og idrettslokaler i Tønsberg
Kultur- og idrettsaktiviteter kan benytte kommunens lokaler, inkludert garderober, fra skolestart den 17.08.2020. Dette er bestemt ut i fra smittesituasjonen som er i Tønsberg kommune i dag, og kan bli endret ved en oppblomstring av smitte.
Det er en forutsetning at alle lag og foreninger følger de smitteverntiltakene som gjelder. Det er i tillegg utarbeidet smittevernregler for ulike aktiviteter via særforbund som skal følges.

Renhold:
Lokalene blir vasket som tidligere. I tillegg skal den enkelte forening vaske berøringsflater før og etter aktivitet. Rutiner vil også henge på veggen i lokalene. Papir og såpe skal være tilgjengelig i lokalene, og det er viktig at det settes av tilstrekkelig tid til dette.

Generelle anbefalinger:
· Personer med symptomer på Covid-19 skal ikke være til stede.
· God hygiene (håndhygiene, hostehygiene samt unngå å ta seg til ansiktet med hendene).