Medlemsmøte 30 mars. Avlyst

På grunn av situasjonen rundt smittefare og kommunens vedtak om å stenge alle idrett og samfunnshus, er vi også nødt til å avlyse medlemsmøte 30 mars. Hva april møte angår, kommer vi tilbake til dette på et senere tidspunkt. 

Pass på dere selv i tiden som kommer og gå ut å fotografer 🙂

Styret.