Discover More naked girls ebony cheerleader babes shows booty while sharing cock. anal porn www.viet69hd.com

ÆRESMEDLEMSKAP TBKK 2018ÆRESMEDLEM i Tbkk

Terje Bokeli

En av våre aller mest trofaste siden 1974, eller litt før … Uteblir nødig fra våre medlemsmøter.

Trofast bidragsyter til kveldens bilde og andre innleveringer.

På midten av nittitallet hadde TKK en fast spalte i bladet «Iris» som het «Terjes hjørne». Spaltisten skrev med enerett og kalte seg stuntreporter Terje Bokeli. Der ble det skrevet om det som rørte seg både høyt og lavt i fotomiljøet vårt.