TKK turgruppe

Link Turgruppa på facebook
Tønsberg kamera klubb –

fototurer

 2021

Turgruppa har satt opp Temaer for turer fremover. Blir også lagt ut på klubbkalender. når datone er klare

Covid-19/smittevern  kan føre til forandringer og avlysninger  av turer


 

13.Juni 2021

Macro foto på Yxney

Vi møtes på parkeringsplassen der kl 10.30

FB arrangment link  

Info side


24-26 September 2021

Helgetur til Nissedal

Leid hytter på Nisser camping

PÅMELDING

Mer info kommer

 

Søndag 17 Oktober 2021

Kistefos

 

Lørdag 6.november 2021

Borrehaugene

Tema: Høst

 

Lørdag 5 desember 2021

Tur til Gamlebyen i Fredrikstad

 

Turgruppa

 TKK og Sfk.


Ole Johan Frogner
Hanne Bonden
Ann Kristin Hynne Green
Dag Arne Sleen
Siv L. Anthonisen
Anne Elise Furustad
   
   

Kontaktpersoner er:

Ole Johan Frogner 92020844

Anne Elise Furustad 41222662

 

Comments are closed.