Discover More naked girls ebony cheerleader babes shows booty while sharing cock. anal porn www.viet69hd.com

Referat, styremøte 04.03.13

Referat Styremøte 04.03.13
Tilstede: Alle
 • Agenda
  • Presentasjon av styret og tanker rundt 2013 fra leder
  • Økonomistatus siden forrige møte (Endringer inn/ut)
   • Bankkonto TKK – status
    • 119.500,-
   • Status på utestående innbetalinger
    • ca 4000,- på egenandeler
  • Medlemsstatus
   • 159 betalende medlemmer (Budsjettert med 175)
   • Sjekke litt rundt ungdomsgruppa ifm kontingent
   • Medlemskort – nå tilgjengelig fra NSFF – må sjekke ut at Japan Foto godkjenner evt se på andre løsninger for Japan Foto
   • Knut sjekker med Japan Foto 

    Hvis godkjent sender vi ut info i nyhetsmail om hvordan man får ut medlemskort fra NSFF

  • Saker til styremøte – oppfølgingssaker
   • Årsberetning – hva har skjedd siden sist
   • Budsjett for 2013
    • Rask gjennomgang – hvordan følger vi opp løpende gjennom året
    • Vi tar kontakt med revisor for å se hvordan vi skal samarbeide om oppfølging
    • Vurdere å benytte daTax fremover som klubben har for enklere regnskapsføring
    • Knut fikser PC til dette + minnepinne
   • Gjennomgang av plan for 2013 (Sette på aktiviteter og ansvar)
    • Legge inn i kalenderen
   • Facebook
    • Profil for TKK (Se sak nedenfor fra May Britt)
     • Lage etikette for bruk
     • Vurdere å forme litt på profilen
     • Linke til hjemmesiden på Face, ved nyheter
     • Ny header på Facebook
    • Oppfølging
    • Kollektivt ansvar
   • TKK Mailen
    • Vaktliste for mail – Knut setter opp vaktliste med datoer – overleveringer skjer på mandager…
    • Hvem reiser fra TKK styret som vår representant til Trondheim NSFF
     • Erik blir styrets representant på møtet – Vi må gå igjennom sakene før møtet avholdes slik at Erik stemmer for TKK
  • Innmeldte saker fra medlemmene
   • Se Facebook
  • Konkurransestatus Interne, nasjonale og Internasjonale
   • NM vår 2013
   • Planlegging: Bjørgulf Brevik
   • Monica sjekker ut etikett og fikser dette
   • Knut sjekekr pris og kvalitet på print
   • Internasjonal
    • May Britt kommer på et styremøte og redegjør
  • Status utstillinger
   • Kilden. OK
   • Støperiet: Runar og Øyvind jobber med denne
   • Broa: Hengt lenge – Ungdommene får sommerperioden. Før ungommene kan det hende at støperiet kommer.
    • Infoplakaten bør være i midten
  • Eventuelt
   • WEB
    • KB som topp bildet på Webside?
    • Rydde Web
   • Hederstegn og Æresmedlem, Årets bilde og fotograf (Årsmøte 2013 og tidligere – ref Bjørgulf) (Eik sølvplett butikken)
   • Diplom på Årets fotograf og bilde
   • Thor-Erik Rødland
    • Thor-Erik får gavekort pålydende 800,- som takk for innsats ifm LR kursene
   • Materiell, skap
    • Sender ut info mail om materiale ref Svein L.
    • Nøkkler til skap returneres til Svein.
    • Knut sjekker ut nøkkelsett til hoveddører.
   • Fotomaraton
    • Neste møte
   • Ungdomsgruppa (Heidi – tanker og ideer)
    • Broa: 22 bilder så flere får mulighet til å delta/levere (+plakat)
    • AM Car fotoshoot
    • Heidi sjekker ut hva ungdommene har lyst til
    • Spøkelsesfoto
    • Fotomaraton
    • Bruke medlemmer til å lage aktivitetskvelder
    • Fotografiets dag (Oppfordret til å delta)
   • Innberetning til Brønnøysund og NSFF
    • Personnummer sendes til Gunn. (Alle)
    • Gunn leverer til Brønnøysund
    • Knut lager Vedtektsdokumentet og sender til Web ansvarlig
   • Kurs
    • Kartlegge hva medlemmene ønsker av kurs utover høsten