TKK inngår samarbeid med Lions Sem

Representanter fra styret i TKK har hatt møte med Lions Sem. Det er inngått en avtale om at TKK sine medlemmer skal bidra med samtlige bilder til Tønsbergkalenderen 2014. Kalenderen er trykket siden 2000 og er nå i 3-4.000 husstander.

Dette betyr at vår kameraklubb vil få gratis reklame, men ikke bare det; også klingende mynt. For Tønsbergkalenderen 2014 vil klubben få 12.000 kr.

Vi henstiller våre medlemmer til å komme seg ut og ta bilder av årstidene. Men da vinteren allerede ebber mot slutten, og vi må ha en deadline på ca 31. august, så vil det åpnes også for arkivbilder.

Tønsbergkalenderen 2014 vil ikke ha noen begrensninger i tema, men noen kriterier settes:

– bildene må leveres i farger og i god oppløsning, formatet er A4. Det er ikke ønskelig med sterkt bearbeidede bilder (mest mulig naturtro).

– Litt slingring aksepteres, men bildene må primært være tatt innenfor Tønsberg sine kommunegrenser.

Maks 5 bilder pr autor pr årstid, bildene merkes tønsbergkalender_navn_tittel, emnefelt; Tønsbergkalenderen, sendes til tonsbergkameraklubb@gmail.com. Det er ønskelig med et par setninger om bakgrunnen til bildet, motiv o.l.

Frist vil vi komme tilbake til, men ca 31.august. Det vil settes en jury som velger ut bilder, totalt 14 bilder (med for- og bakside).

For at dette skal bli et årvisst prosjekt så er vi avhengig av at våre medlemmer bidrar. Så still opp !  Hver enkelt autor vil selvfølgelig bli kreditert med navn og fri tilgang til eget bilde i etterkant av kalenderutgivelse.

Vi ser for oss at vi på Tønsberkalenderen 2015 kan vinkle bildene mot tema, f.eks. makro / maritim / historiske Tønsberg m.m. Men kalenderen for 2014 blir altså av det mer tradisjonelle slaget.