Discover More naked girls ebony cheerleader babes shows booty while sharing cock. anal porn www.viet69hd.com

Invitasjon til NM i foto, våren 2023. Frist 15.03.

Velkommen til NM i Foto 2023, del en, vårrunden.

NM i Foto arrangeres over to runder. Første runde – våren 2023 – har innlevering 15. mars


Klassedefinisjoner NM i foto

Tema «Fritt motiv»

  • Digital farge (inntil 3 enkeltbilder)
  • Digital monokrom (inntil 3 enkeltbilder)
  • Papir monokrom – A4 (inntil 3 enkeltbilder)
  • Papir farge – A4 (inntil 3 enkeltbilder)
  • Papirkolleksjon (1 kolleksjon på 3-5 bilder)

Tema «Kulturlandskap / Urban natur»

  • Inntil 3 enkeltbilder digital (projeksjon)

Definisjon/regler «Kulturlandskap / Urban natur»:

Bilder som viser mennesket sin tilstedeværelse og påvirkning i naturen, eller naturen sin inntreden i urbane landskap. Ingen manipulering, fjerning eller tilføring av nye element i etterbehandling. Mennesket i seg selv er ikke tilstrekkelig som menneskelig påvirkning, men kan inngå som en del av bildet. Konvertering til monokrom er tillatt, samt fjerning av støv, riper og støy for å restaurere den opprinnelige scenen.

Tema: «Kreativt»

  • Inntil 3 enkeltbilder digital (projeksjon)

Definisjon/regler «Kreativt»:

Bruk av ulike teknikker i etterbehandling for å tilføre bildet noe ut over «en rent teknisk perfekt rett-fram avbildning». Alle elementene i et eventuelt komposittbilde må være tatt av autor.

Print innlevering leveres felles egen side vedr print Nm 2023

Link Print innlevering

 

Link Tkk konkurransegruppe på Facebook for  Hjelp og info

Invitasjon til NM i foto våren 2023