Avlyses: Planlagt tur til Yxney 18.april

 

 Dessverre må helgens tur til Yxney 18.april avlyses pga Covid-19.

Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, bisettelser, dåp og konfirmasjon.
Mvh
Turgruppa