Discover More naked girls ebony cheerleader babes shows booty while sharing cock. anal porn www.viet69hd.com

Endring Årets fotograf TKK 2020

Det er sterkt å beklage at det har blitt en datafeil med hensyn til kåring av
årets fotograf TKK 2020.
Det var tett på toppen og det er der feilen gjorde utslaget.

Årets fotograf TKK 2020 er Knut LepsøePallen ser slik ut etter ny gjennomgang og kontrolltelling

1. Knut Lepsøe           60 poeng
2. Dag Omland           58 poeng       
3. Anders Lillebø        50 poeng

Gratulerer med fantastisk innsats Knut / Dag / Anders.
Gratulerer også alle som har levert bilder i 2020.


Slike feil skal ikke skje og styret vil umiddelbart innføre nye rutine for registrering og kvalitetssikring av data for kveldens bilder og årets fotograf.
Det skal være 3 navngitte personer som skal kontrollere resultatene hver måned og
oppsummert pr. år.
Kontroll skal gjøres av sekretariat for kveldens bilde + 2 fra styre.
Ny rutiner gjelder fra nå.

Print og vandrepokal vil bli rettet og overlevrt Knut.

17.februar 2021
Styret 2021