Turgruppe siden er oppdatert

Turgruppa har satt opp Temaer for turer fremover. Blir også lagt ut på klubbkalender. når datone er klare.

Covid-19/smittevern  kan føre til forandringer og avlysninger  av turer

 

TKK turgruppe