Discover More naked girls ebony cheerleader babes shows booty while sharing cock. anal porn www.viet69hd.com

Referat fra styremøte 1 april.

Referat fra styremøte 1 april.

 

Styre gjennomførte styremøte via skype pga Covid-19. Det var ingen innkomne saker til styre slik at møte stort sett omhandlet faste saker. 

Det nye styret er stort sett oppe og går og er meldt inn til Brønnøysund og NSFF som påkrevd. Øivind har gjennomført en fin opplæring av ny kasserer, Gullik, slik at det begynner å bli oversikt for det nye styret. Styret vedtok at klubben dekker kostnadene med avlyst årsfest i sin helhet. Her donerte klubben maten, som vi fikk avslag i pris på, til Bymisjonen. Dette satte de stor pris på. 

Ny møteplan for 2020 er lagt inn i kalenderen til TKK, med medlemsmøter og styremøter. Saker som ønskes behandlet av styre må være sendt styret innen 14 dager før styremøte, pr mail. 

Pr dags dato er det 117 medlemmer i klubben, av disse er 111 betalende, de som har stått som medlem men ikke betalt er «satt på pause» i NSFF-systemet og hos oss. 

Styret har vedtatt at det videre kun blir mulig å vippes ifm kaffe/ kakesalg på medlemsmøtene. 

Det var planlagt et helgekurs for nybegynner i Lightroom som ble avlyst både pga Covid-19 og få deltagere( kun ett medlem) Vi planlegger å sette opp 2 nye kurs til høsten. Ett kurs vil bli grunnkurs foto, og ett videregående kurs fra Lightroom til Photoshop, med vekt på Photoshop. Med dette håper vi det blir fulltegnet kurs og at de som trenger grunnleggende hjelp med Lightroom bruker resurser i klubben, det er bare å spørre om hjelp. Grunnkurset vil ha fokus på å rekruttere nye medlemmer i tråd med satsningen til klubben. 

Vi har som de fleste nå sikkert har fått med seg 3 utstillingsvinduer for klubben. Disse er Gangbrua, Sykehuset og Kontoret. Egenandel for bilder her er Gangbru kr: 75,- Sykehus kr: 50,- og Kontoret kr: 100,- Styrt takker for vel utført jobb av utstillingsgruppen, og håper på god deltagelse. Gangbrua skiftes ut ca 3 g. pr år, Sykehuset og Kontoret ca 2 g. pr år. 

Landsmøte NSFF ble også avlyst som kjent, men dette vil bli avholdt som digitalt møte med videooverføring via ZOOM tjenesten. Her deltar undertegnede. 

Svein Omdahl, leder