Informasjon fra styre vedrørende COVID-19 situasjonen i Norge

 

 

Med bakgrunn i situasjonen slik den er nå, har styret besluttet i dag på styremøte via Skype, at Kveldens Bilde i mars utgår fra avstemning til Årets bilde/ Fotograf. Videre har styret enstemmig besluttet å avlyse klubbkvelden 27 april av samme grunn. Kveldens bilde for april vurderes gjennomført med ekstern jurye, men dette må avklares, noe det jobbes med. 

Det er satt opp Lightroomkurs i april, dette kurset er også avlyst pga Covid-19.

Referat fra styremøte kommer noe senere. 

For styret

Svein Omdahl