Discover More naked girls ebony cheerleader babes shows booty while sharing cock. anal porn www.viet69hd.com

Innlevering til gangbru-utstilling (Innleveringsfrist 19/4) med tema «Perler i Vestfold»

 
Før sommeren bør vi ha opp en ny utstilling på gangbrua. Tross korona-tilstanden som hemmer samfunnet vårt, og kanskje særlig av den grunn, så må vi prøve å holde i gang de positive aktivitetene som vi kan bidra med.
Det er 5 år siden vi viste fram temaet «Perler i Vestfold» og dette vil vi gjøre igjen. Da får vi vist turistene og de fastboende hvilke muligheter som er i den nærmeste delen av fylket vårt. Det nye navnet er Vestfold og Telemark fylkeskommune, men vi ber her om bilder fra Vestfold-landskapet.
Utstillingskomiteen oppfordrer stadig nye medlemmer om å sende inn bilder, sjansen er lik for alle hvis innleverte bilder holder kvalitet og er innenfor tema. En ekstern jury velger ut bildene som kommer med på gangbrua.
Følg tekniske krav som beskrevet under «innleveringer» på hjemmesiden og last inn maks 3 bilder. På gangbrua gjelder kun bilder i breddeformat. Bildefilen kan gjerne beskjæres, men må beholde et ca 2:3-format, dette for å unngå hvite kanter i våre fastmonterte rammer på 70×100 cm.
Vilkårene er slik at man kan få med maks 1 bilde på brua, dvs at hele utstillingen på 12 bilder vil være representert ved 12 ulike fotografer.
Jury:  Kongsberg Kameraklubb. 

Innleveringsfrist: Søndag 19. april kl 23.59

Innleverings link

 

Foto på hjemmeside: Gro Wilhelmsen.  Tittel: «Eidsfoss».

Mvh utstillingskomiteen v/Erik Tandberg og Kristin B. Flote.