Referat fra klubbmøte 24. juni 2019

Referat fra klubbmøte 24. juni 2019

Sel ikke ferietid hindret 33 blide foto-entusiaster å møtes på Eik til klubbmøte denne mandagen.

Møteleder Kenneth ønsket alle velkommen.

Følgende saker ble det informert om:

Neste møtepunkt: Sommerfest

 Fredag 28. juni kl. 1800 hos vårt herlige vertskap

Monica og Knut Erik på Eik.

 Auliveien 1 på Sem. Det serveres pølser med tilbehør, enten kokt eller grillet samt kaffe og kaker

Ta med deg egen drikke utover kaffe.Ved dårlig vær er vi invitert inn til vertskapet

Vi  trenger noen som kan tenke seg å bake?

Første møte etter ferien er

 Mandag 26 august på Eik.

 Tanken er å samle inn bilder fra Røros-turen og vise som slides-serie på møtet.  Anne-Elise holder i dette

Deretter klubbmøte Mandag 23. september, Eik.

 Følg med på klubbkalenderen


Info fra turgruppa:

 Meget vellykket tur til Røros, 26 fornøyde deltakere.

 Lørdag 31. august: Tur til Blaafarve-verket

Helgen 20-22 september: Turm til Nissedal og Jettegrytene

Oktober: Tur til Wrocklaw.

Mer info på  web.


Instagram:  Husk å tagge bildene dine på #tønsbergkameraklubb på Instagram


Info om NM i Foto: Bjørgulf, Kari Elisabeth. Det bli aktiviteter for å prøve å få til fler av TKK medlemmene til å delta på NM og andre konkurranser. Følg med for info.


Info Fotografiets dag: Knut Fonn. Ellen Eidem , Ann Karin og Dag meldte seg til å henge opp bilder. Kjempeflott. Tema for utstillingen: Helt dyrisk.


Han informert også om endringene som er gjort i innleverings.systemet til kveldens bilde og andre konkurranser.


Info fra Utstillingsgruppa: Kristin og Erik, Sykehuset 3 etg. er ny arena og gangbrua er i farta.


Teknisk hjørne: Knut Fonn om Back-Up.  Hvor viktig det er og tips om forskjellige måter å løse dette på. Veldig bra info, og ikke minst nyttig.


Foredrag om stillbilder og video fra Olav Urdahl var  spennende og lærerikt


Kveldens bilde med tema «Sporty» ble. Unnagjort og kommentert av Olav Urdahl. Kveldens vinnerbilde er levert av Ole Johan Frogner. Dert gratuleres. 18 bilder deltok.


Neste tema er: «I det grønne»


Styret ønsker vel møtt til sommerfest og etter det:

GOOOOD SOMMER!!!