Medlemsmøte TKK 25.mars 2019. Foredrags holder Liz Palm

Medlemsmøte TKK 25.mars 2019


Foredrag med Liz Palm

Tema: Bildeserier og prosjekter, hun vil vise egne og andres bildeserier, til inspirasjon.

Liz Palm webside:


Offentliggjørelse av klubbkonkurransen som har blitt juryert av 6 forskjellige juryer, med ulike resultater.


KB tema : Stor og liten

Frist innlevering 24.03.2019 – KL 20.59.59

Innleverings link