Turgruppa har lagt planer for vinter/ vår 2019

Turgruppa har planer for vinter og vår 2019.

Følg med på siden til turgruppa.

Mer info om turene kommer når planleggingen er spikret

Link turgruppa: