Discover More naked girls ebony cheerleader babes shows booty while sharing cock. anal porn www.viet69hd.com

NM i Foto høsten 2018

 

Frist for innlevering til printklassene er søndag 2. sept., kl. 23.59. Frist for de digitale klassene er 15. sept.

Print bildene skal også lastes opp til Nsff.

Klubben printer og merker bildene. Klubben bruker egen printer. Påregnede printkostnader blir ca kr. 50,- pr print i A3+ størrelse.

NB! Send inn filene til print i beste oppløsning – men begrens de til 10 MB filstørrelse

Klubben dekker porto og forsendelseskostnader.

Husk deltageravgift som må betales av hver enkelt via NSFF.

Kun medlemmer i Tønsberg Kamera Klubb med gyldig medlemskap i NSFF kan delta!

Klassedefinisjoner NM i foto

Tema «Fritt motiv»

 • Projeksjon farge (inntil 3 enkeltbilder)
 • Projeksjon monokrom (inntil 3 enkeltbilder)
 • Fargepapir (inntil 3 enkeltbilder)
 • Monokrompapir (inntil 3 enkeltbilder)

Link for innlevering av bilder som skal printes.

(Klubben printer og merker bildene. Klubben bruker egen printer. Påregnede printkostnader blir ca kr. 50,- pr print i A3+ størrelse.)

Tema «Natur»

 • Inntil 3 enkeltbilder projeksjon (digitalt)

Definisjon/regler «Natur»:
Vi følger definisjonene/reglene til FIAP og PSA, se PDF. Ingen manipulering, ingen tegn til mennesker eller menneskeligskapte ting (hus, gjerder, ledninger, stolper, etc.).

Tema: «Kreativt»

 • Inntil 3 enkeltbilder projeksjon (digitalt)

Definisjon/regler «Kreativt»:
Bruk av ulike teknikker enten ved opptakssituasjon eller i etterbehandling, for å tilføre bildet noe ut over «en rent teknisk perfekt rett-fram avbildning». Alle delbilder i et sammensatt bilde må være tatt av autor.

Tema: «Stilleben»

 • Inntil 3 enkeltbilder projeksjon (digitalt)

Definisjon/regler «Stilleben»:
Stilleben er et kunstverk (i denne sammenhengen fotografisk verk) som for det meste avbilder en liten gruppering av livløse objekter som kan være naturlige (mat, blomster, planter, steiner, skjell, o.l.), eller menneskeskapt (glass, bøker, vaser, juveler, mynter, osv.) i en kunstig setting.

Ungdomsklassen

Åpen for NSFF-medlemmer til og med det året en fyller 25 år.

Tema, ungdomsklassen: «Fritt motiv»

 • Projeksjon farge og/eller monokrom.
 • Totalt kan autor levere maksimalt 4 bilder.
 • De som deltar i ungdomsklassen kan også delta i de ordinære NM-klassene, men kan totalt sett levere 12 bilder, inkludert ungdomsklassen.
 • Merk at resultat i ungdomsklassen ikke teller til ordinær Norgesmester-tittel («voksenklassen»).

Link info fra Nsff