Vegard Unger Ellefsen viser bilder den 28. august

Vegard Unger Ellefsen er en ung fotograf fra Vestfold. De siste par årene seilt opp som en meget god natur og landskapsfotograf. Gir kurs, bl.a. i den nordnorske naturen, med nordlysbilder som en av flere spesialiteter. Andre bilder er fra fjell og fjorder, i Norge og på Island. 
Kom på medlemsmøtet og bli inspirert.