Tønsberg Kamera Klubb er 70 år!

Tønsberg Kamera Klubb er 70 år

 

Tønsberg Kamera Klubb ble stiftet 25. april 1947. Møtet ble holdt i Sjømannshjemmets salong, etter at en tiltakskomité bestående av Ragnar Lind Jørgensen og Rolf Andersen, hadde invitert til dette. Lind Jørgensen ble klubbens første formann. Nåværende leder er Knut Fonn.

I denne forbindelse skjer det masse i klubbregi dette året:

Lørdag 1. april åpner en utstilling i lokalene til «Liten» i Prestegata 3-5. Det vil være åpent lørdag 1. april fra 12 til16. Lørdag 8. april fra 12 til 16 og torsdag 6. april fra 12 til 19. Denne utstillingen vil inneholde bilder som klubben tidligere har presentert på Eidsfoss, noen bilder har hengt oppe på Kilden kino og klubbens egne vinnere av 2016 «kveldens bilde» vil kunne sees i denne utstillingen.

Videre gjennom året vil Gangbru utstillingen som snart komme opp, inneholde «Med skråblikk på Tønsberg by». Dette er en utstilling som vil henge i sommer mnd. Til glede for tilreisende og Tønsbergs innbyggere.

Det kommer også etter hvert bilder som vindus utstillinger gatelangs, og flere ting er på trappene.

Håper dere kan være med på «festen» å fremme TKK sitt jubileumsår, slik at kultur for foto, bilder og lokal generell kultur og historie for Tønsberg og omegn kommer fram.

Med vennlig hilsen

Henning Sværd
Tønsberg Kamera Klubb.