Currently browsing category

Konkurranser & utstillinger

Regler for NM i foto er revidert.

Reglene for NM i foto er revidert. Dette er gjort med bakgrunn i tilbakemeldinger og justering i samband med nytt system for innlevering. …