Currently browsing author

Styret Tkk

Referat fra medlemsmøte 29/4 2019

Møteleder: Svein Omdahl Fremmøtte medlemmer: 37 Dagsorden med kommentarer Nye medlemmer ble ønsket velkommen til klubben. Det var arrangert en tur til østensjøvannet, og her ble det en hyggelig dag for de som deltok. Turgruppa ønsker seg fler deltagere på turer. Det er sendt bestilling av auditoriet for leie høst …