Currently browsing author

Styret Tkk

Sommer

Sommerfest/medlemsmøte

  Lørdag 4. juli kl. 18.00 Vi velger i år å slå sammen  medlemsmøte og sommerfesten. Lokalene på Eik holder fortsatt stengt p.g.a. Covid 19. Vi avholder møtet/sommerfesten i hagen hjemme hos Monica Larsen og Knut Erik Skréi. Auliveien 1, Sem Vi starter kvelden med litt informasjon om hva styret …

Referat fra styremøte 3 juni 2020

Referat fra styremøte 3 juni 20 Tilstede var Svein, Monica, Gullik, Bente (referent), Dag, Ole Johan, Dag Arne og medlemsansvarlig Bjørgulf (sak om NSFF datasystem). Saker til gjennomgang var: NSFF gjennomgang av nytt datasystem. Her er det en del å gjøre både for styret og ikke minst medlemmene i TKK. …

Referat årsmøte 23.03.2020

  Møte ble holdt i lokalene for medlemsmøtene – Grenaderveien 13, på Eik 1. Åpning Leder Knut Fonn åpner årsmøtetPå årsmøtet stiller det 23 stemmeberettigede 3 stykk frammøtte uten stemmerettIngen med fullmakt for stemming 2. Konstituering a) Valg av møteleder og referentKonstituering av møteleder: Svein Johan LindstadKonstituering av referent: Bente …

Referat fra styremøte 1 april.

Referat fra styremøte 1 april.   Styre gjennomførte styremøte via skype pga Covid-19. Det var ingen innkomne saker til styre slik at møte stort sett omhandlet faste saker.  Det nye styret er stort sett oppe og går og er meldt inn til Brønnøysund og NSFF som påkrevd. Øivind har gjennomført …

Medlemsmøte 30 mars. Avlyst

På grunn av situasjonen rundt smittefare og kommunens vedtak om å stenge alle idrett og samfunnshus, er vi også nødt til å …

Medlemsmøte 30 mars 2020.

Vi minner om medlemsmøte 30 mars i Grenaderveien på Eik, kl 18:30-21:30 Tema for kvelden er presentasjon av nytt styre, teknisk hjørne …