Currently browsing author

Knut Erik Skréi, Page 51

Resultater Kveldens Bilde 24. august

1.plass  Paul van Walree  127 p 2.plass Gry Cecilie Spro  125 p 2.plass  Jostein Øksne  125 p  4.plass  Monica Tronsmoen  121 p 5.plass …

Da er Vestfoldfotografen 2015 offentliggjort

  Da er Vestfoldfotografen 2015 offentliggjort . http://www.nsff.no/a/index.php?page=sok-landskonkurranser Samendrag klubber Tema Vann :  http://www.nsff.no/a/index.php?page=sok-landskonkurranser&konk_direkte=4091 1 Tønsberg Kamera Klubb 16 p 2 Holmestrand …