Currently browsing author

Knut Erik Skréi, Page 36

Oppsummering av fotoåret 2015

Medlems status ved  utgangen av 2015 165 medlemmer inkl 20 ungdommer. 9 print kvelder 12 foto cafe treff på Måken Oppstart av …

Årsmøte TKK den 15 februar.

Årsmøte avholdes den 15 februar kl. 18.30 i Aditoriet på Eik (Samme sted som medlemsmøtene) Forslag skal sendes styret skriftlig, enten som …