Flytting av domene

24.09.2023

Endelig er overflytting av domene gjennomført, og dere kan igjen finne klubbens hjemmeside på https://tonsbergkameraklubb.no.

Nå gjenstår en liten jobb med å opprette nye mail-adresser til klubben hos den nye domene leverandøren, så skal alt være klart. Dette skjer i løpet av kort tid. 

Vi takker dere som har kommet med tilbakemeldinger vedrørende informasjon på siden, slik at vi har kunnet rette opp feil/mangler. Til dere som har oppnådd diverse plaketter, ønsker vi at dere tar en sjekk for å se om informasjonen som ligger på dere er korrekt. Denne informasjonen ligger HER.