En aktiv hjemmeside og nye mailadresser

28.05.2024

Siden oppstarten av Tønsberg Kamera Klubb sin hjemmeside 28.8.2023, ser vi at dette er en aktiv side som brukes av mange. Daglig ligger vi et sted mellom 150-275 brukere.

Foto: Line Grelland - Besøk 

I løpet av de første fire månedene etter oppstart hadde vil mellom 6 000  og 10 000 visninger, mens det i 2024 har økt til et sted mellom 13 000 og 16 500 visninger pr måned. Dette er noe mediegruppa i Tønsberg Kamera Klubb er veldig fornøyde med. De aller fleste som skal gå inn på siden vår søker den opp direkte eller går via våre linker på Tønsberg Kamera Klubb sin Facebook side. 

På veien til hvor vi er i dag, har vi tatt med oss innspill som har kommet både fra styret i Tønsberg Kamera Klubb og medlemmene. Fremdeles jobbes det med hvor lenge før/etter arrangementer innlegg skal publiseres. 

Har du som medlemmer innspill til hjemmesiden, send dem til mediegruppa.

Vi har nå også opprettet egne mailadresser til de forskjellige gruppene: 

Mediegruppa

Mediegruppa@tonsbergkameraklubb.no

Turgruppa

turgruppa@tonsbergkameraklubb.no

Utstillingsgruppa

Utstillingsgruppa@tonsbergkameraklubb.no