Årsmøte og årets første medlemsmøte

31.01.2024

Årsmøte 

Mandag 29. januar ble årets årsmøte gjennomført. I år valgte klubben å ha årsmøte etterfulgt at et kortere medlemsmøte. Dette resulterte i tidenes oppmøte med nesten 50 medlemmer som deltok. 

Det nye styret samlet 

Styret hadde i forkant sendt ut alle papirer slik det skal gjøres. Svein Johan Lindstad ble valgt til møteleder og Ellen Eidem referent. Dagsorden, innkalling, tellekorps og personer for å underskrive protokoll ble raskt gjennomført. Lindstad tok oss gjennom årsberetninger, regnskap og budsjett uten noen innvendinger og det ble enstemmig vedtatt. Kontingenten holdes uforandret. Det var ikke kommet inn noen forslag fra styret eller medlemmer. Deretter ble foreslått styre enstemmig vedtatt, og det samme ble nye medlemmer i diverse komiteer og utvalg. De som gikk ut av styret ble takket av med blomster.

Hjemmesiden sin oversikt over styre og verv vil bli oppdatert med bilder av styret og navnene på medlemmer, det samme gjelder andre verv når alle bilder/informasjon er samlet inn. 


Det ble delt ut to hederstegn fra Tønsberg Kamera Klubb

Hans Ertzeid Mathisen 

"Hans Ertzeid Mathisen mottar hederstegn for aktiv deltagelse i konkurranser nasjonalt og internasjonalt gjennom mange år."

Kari Elisabeth Espeland

"Kari Elisabeth Espeland mottar hederstegn for aktiv deltagelse i konkurransern nasjonalt og internasjonalt gjennom mange år. Karin Elisabeth er en inspirator som står på for Tønsberg Kamera Klubb, samt at hun sjelden sier nei til å kommentere kveldens bilde. De siste årene har hun også ledet konkurranse og jurygruppa."

Siden for hederstegn vil bli oppdatert.


Plaketter - for nasjonale og internasjonal resultater  

Det var også flere som hadde oppnådd plaketter fra NSFF i forbindelse med nasjonal og internasjonale konkurranser. 

Gunnar Haug 

  • NM Sølv høsten 2023 Digital Doku/fotojournalistikk 
  • Nasjonale sølvplankett 50 poeng 
  • Hederlig omtale for bildet "Løp for livet" 

Geetha Rasallingam

  • Nasjonale bronseplakett 25 poeng 

Kari E Espeland

  • Internasjonal sølvplankett med grønn emalje 2000 poeng 

Siden for plaketter vil bli oppdatert.

Årets fotograf og årets bilde 

Årets fotograf og årets bilde blir alltid kåret på årsmøtet. Nytt i år var at styret valgt å sette ut kåringen av årets bilde til en ekstern jury, Moss Fotoklubb, som kåret en verdig vinner.

Årets bilde 

Vinner ble Knut Lepsøe med bildet Frihetens regn

"Bildet viser ei jente som er preget av regnet. Hun kjenner på gleden med regnet og hennes uttrykk lager historien til bildet. Jenta er fint plassert i billedflaten, regnet er tydelig og bakgrunnen viser et sløret men fint miljø. Klokka på veggen lager også fin balanse i bildet."  

Bildet vil pryde hjemmesiden en stund fremover. 

Årets fotograf 

Vinner av årets fotograf ble Anders Lillebø med 79 Poeng, tett fulgt av Kari Elisabeth Espeland med 75 poeng. 3 plass ble delt mellom Gunnar Haug og Knut Lepsøe med 48 Poeng.

Siden for årets bilde og -fotograf vil bli oppdatert når vi har mottatt portrett fra årets fotograf.


Årets første medlemsmøte

I etterkant av årsmøte ble det et litt forkortet medlemsmøte hvor det ble vist masse bilder. Vinner av dagens bilde og sjokoransen ble kåret (egne innlegg). Det ble også stemt på årets første Kveldens bilde, hvor 17 bilder var sendt inn, tema var kveld/nattfoto. Vinner deles i eget innlegg.