Årsmøte

Årsmøtet er klubbens øverste myndighet hvor alle betalende medlemmer, med minst tre måneders medlemskap, har stemmerett. Medlemmer som ikke er til stede på Årsmøtet kan gi et tilstedeværende medlem fullmakt til å stemme for seg. Hvert medlem kan medbringe høyest 2 fullmakter. En slik fullmakt må være skriftlig, og skal forevises på Årsmøtet.

Ordinært årsmøte avholdes en gang i året innen utgangen av januar.

Se Vedtektene 

Ekstraordinært årsmøte

Informasjon om ekstraordinært årsmøte står i vedtektene