Currently browsing

Page 65

Nytt tema: Lionskalenderen 2015

Takket være et av våre medlemmer så ble både vi i TKK-styret og Lions gjort oppmerksom på at avfotografering av statuer og skulpturer kunne komme i konflikt med Åndsverkloven. Dette er undersøkt videre av Lions og medfører riktighet. Av den grunn ser vi oss nå nødt til å endre tema …

Nybegynnerkurs for medlemmer.

Sted: Storgt. 20, Tønsberg. Inng. fra Conradisgt (mot biblioteket) Tid:  Søndag 17 nov.13, kl: 13:00- 18:00 etter behov. Påmeldingsfrist. 10 nov. 13 Max antall deltagere: 12 (først til mølla-prinsipp) Min- 3 deltagere. Send mail tip: tonsbergkameraklubb@gmail.com Emnefelt merkes: Grunnkurs nov.17   Innhold. Grunnleggende kameraforståelse speilrefleks Blender Lukker ISO Litt praktisk øvelse portrett, hvis …

Referat styremøte 10.10.13

Sted: Storgata 20, Tønsberg Inngang ved Sushi – grå dør (Sydsiden av bygget mot biblioteket/parkeringshuset) Til stede: Erik, Heidi, Monica, Runar, Svein …