Currently browsing

Page 3

Medlemsmøte 30 mars. Avlyst

På grunn av situasjonen rundt smittefare og kommunens vedtak om å stenge alle idrett og samfunnshus, er vi også nødt til å avlyse medlemsmøte 30 mars. Hva april møte angår, kommer vi tilbake til dette på et senere tidspunkt.  Pass på dere selv i tiden som kommer og gå ut …

Delta i Nordisk fotomesterskap 2020!

Det nordiske forbundet for fotografi, NFFF, inviterer til Nordisk Fotomesterskap 2020. Det konkurreres i to klasser, farge digitalt og monokrom digitalt. Innleveringsfristen …