Discover More naked girls ebony cheerleader babes shows booty while sharing cock. anal porn www.viet69hd.com

Informasjon om TKK

Velkommen som medlem i Tønsberg Kamera Klubb!

Tønsberg Kamera Klubb har til formål å arbeide for større utbredelse og mer kjennskap til fotografiet og fotografering. Den skal også være et samlende organ for fotointeresserte i Tønsberg og områdene rundt.

Vi skal stimulere til kreativitet og utvikling gjennom å arrangere fotoutstillinger og fotokonkurranser. Vi ønsker å øke kunnskapen gjennom.kurs og bilde visninger. I tillegg skal klubben være et positivt, sosialt og kulturelt miljø for alle våre medlemmer spesielt og for Tønsberg generelt.

I Tønsberg Kamera Klubb vil du finne et bredt spekter av fotografer; fra den ivrige nybegynner til den mer drevne fotograf. Det er dette som er så fint. Vi lærer av hverandre. Hver og en bestemmer sitt ambisjonsnivå, men felles for alle er at vi ønsker å bli bedre fotografer! Hvilket utstyr du benytter er mindre viktig.

Vi møtes en til to ganger i måneden for å utveksle erfaringer, se på bilder og lære. Innimellom har vi tema / aktivitets møter og turer og kurs. Gjennom Kveldens bilde, bilde-diskusjoner, tema, kurs og foredrag henter vi inspirasjon og kunnskap. Det er mye spennende som skjer i klubben, Vi liker ideer og innspill, det er slik klubben og medlemmene utvikler seg.

For informasjon om rabatter på CEWE fotobok etc, se NSFF sin hjemmeside.

Velkommen skal du være!