Discover More naked girls ebony cheerleader babes shows booty while sharing cock. anal porn www.viet69hd.com

Bli medlem!

Alle er velkomne til å besøke oss på våre møter og bli kjent med hva vi driver med før innmelding. Det er bare å komme og være med en kveld eller to eller sjekke ut en annen aktivitet på programmet. Ikke fyll ut skjema for dette.

Når du derimot har bestemt deg for å bli medlem så fyller du ut skjemaet nederst på denne siden.

For at innmelding skal bli registrert så må kontingent-beløpet  innbetales til

TKK-konto: 05400809080.

Det blir ikke sendt ut giro.

Når betaling er i orden så mottar du en velkomstmelding fra TKK og får deretter de nyhetsbrev som styret sender ut på e-post.

ÅRSKONTINGENT FOR 2023

TKK  
NSFF  
Inn-
betaling

Hovedmedlem

475 200 675

B-medlem (hovedmedlem i annen klubb)

500 500

B-medlem:
Ungdom, pensj. og trygdede

200 200

Familiemedlem

75 200 275


Ungdom, pensj. og trygdede

175 200 375

Etter 1. juni


Hovedmedlem

175 200 375

B-medlem (hovedmedlem i annen klubb)

250 250

B-medlem

Ungdom, pensj. og trygdede

150 150

Familiemedlem

75 200 275


Ungdom, pensj. og trygdede

75 200 275

Æresmedlemmer TKK
Æresmedlemmer NSFF
Æresmedlemmer TKK og NSFFHar du spørsmål rundt medlemskapet kan du sende e-post til medlemsansvarlig Bjørgulf Brevik, mail bjorgulf_brevik@yahoo.no eller telefon 99 16 87 96.
NB! Ønsker du å sette deg på liste for deltagelse på  fotokurs så må kontingenten være betalt!
Dersom innmeldingsskjemaet ikke vises nedenfor kan du benytte denne lenken!