Bli medlem!

Alle er velkomne til å besøke oss på våre møter og bli kjent med hva vi driver med før innmelding. Det er bare å komme og være med en kveld eller to eller sjekke ut en annen aktivitet på programmet. Ikke fyll ut skjema for dette.

Når du derimot har bestemt deg for å bli medlem så fyller du ut skjemaet nederst på denne siden.

For at innmelding skal bli registrert så må kontingent-beløpet  innbetales til

TKK-konto: 05400809080.

Det blir ikke sendt ut giro.

Når betaling er i orden så mottar du en velkomstmelding fra TKK og får deretter de nyhetsbrev som styret sender ut på e-post.

ÅRSKONTINGENT FOR 2021

TKK  
NSFF  
Innbetaling
Hovedmedlem
500
175
675
B-medlem (hovedmedlem i annen klubb)
500
500
B-medlem
Ungdom, pensj. og trygdede
 
200
200
Familiemedlem
100
175
275
Ungdom, pensj. og trygdede
200
175
375

Etter 1. juni

Hovedmedlem
250
175
425
B-medlem (hovedmedlem i annen klubb)
250
250
B-medlem
Ungdom, pensj. og trygdede
150
150
Familiemedlem
100
175
275
Ungdom, pensj. og trygdede
100
175
275
Har du spørsmål rundt medlemskapet kan du sende e-post til medlemsansvarlig Bjørgulf Brevik, mail bjorgulf_brevik@yahoo.no eller telefon 99 16 87 96.
NB! Ønsker du å sette deg på liste for deltagelse på  fotokurs så må kontingenten være betalt!
Dersom innmeldingsskjemaet ikke vises nedenfor kan du benytte denne lenken!