Discover More naked girls ebony cheerleader babes shows booty while sharing cock. anal porn www.viet69hd.com

Bli medlem!

Alle er velkomne til å besøke oss på våre møter og bli kjent med hva vi driver med før innmelding. Det er bare å komme og være med en kveld eller to eller sjekke ut en annen aktivitet på programmet. Ikke fyll ut skjema for dette.

Når du derimot har bestemt deg for å bli medlem så fyller du ut skjemaet nederst på denne siden.

For at innmelding skal bli registrert så må kontingent-beløpet  innbetales til

TKK-konto: 05400809080.

Det blir ikke sendt ut giro.

Når betaling er i orden så mottar du en velkomstmelding fra TKK og får deretter de nyhetsbrev som styret sender ut på e-post.

ÅRSKONTINGENT FOR 2022

TKK  
NSFF  
Inn-
betaling

Hovedmedlem

500 175 675

B-medlem (hovedmedlem i annen klubb)

500 500

B-medlem

Ungdom, pensj. og trygdede

 

200 200

Familiemedlem

100 175 275

Ungdom, pensj. og trygdede

200 175 375

Etter 1. juni

Hovedmedlem

250 175 425

B-medlem (hovedmedlem i annen klubb)

250 250

B-medlem

Ungdom, pensj. og trygdede

150 150

Familiemedlem

100 175 275

Ungdom, pensj. og trygdede

100 175 275
Har du spørsmål rundt medlemskapet kan du sende e-post til medlemsansvarlig Bjørgulf Brevik, mail bjorgulf_brevik@yahoo.no eller telefon 99 16 87 96.
NB! Ønsker du å sette deg på liste for deltagelse på  fotokurs så må kontingenten være betalt!
Dersom innmeldingsskjemaet ikke vises nedenfor kan du benytte denne lenken!