Bli medlem!

Alle er velkomne til å besøke oss på våre møter og bli kjent med hva vi driver med før innmelding. Det er bare å komme og være med en kveld eller to eller sjekke ut en annen aktivitet på programmet. Ikke fyll ut skjema for dette.

Når du derimot har bestemt deg for å bli medlem så fyller du ut skjemaet nederst på denne siden.

For at innmelding skal bli registrert så må kontingent-beløpet  innbetales til

TKK-konto: 05400809080.

Det blir ikke sendt ut giro.

Når betaling er i orden så mottar du en velkomstmelding fra TKK og får deretter de nyhetsbrev som styret sender ut på e-post.

ÅRSKONTINGENT FOR 2019

Hovedmedlem: TKK 600,-  og NSFF 175,- (775,-)
Familiemedlem: TKK 100,- og NSFF 175,- (275,-)

Ungdom opp til og med det året man fyller 25 år: TKK 300,- og NSFF 75,- (375,-)

Vernepliktige, pensjonister, trygdede o.l.: TKK 300,- og NSFF 175,- (475,-)

Etter 1. juni betales redusert TKK kontingent untatt for Familiemedlem:

Hovedmeldem: TKK 300,-  og NSFF 175,- (475,-)
Familiemedlem: TKK 100,- og NSFF 175,- (275,-)
Ungdom opp til og med det året man fyller 25 år: TKK 150,- og NSFF 75,- (225,-)

Vernepliktige, pensjonister, trygdede o.l. TKK: TKK 150,- og NSFF 175,- (325,-)

Endringen i kontingent og oppsett begrunnes med at vi må justere oss ihht landsmøtets vedtak for NSFF kontingent.

Har du spørsmål rundt medlemskapet kan du sende e-post til medlemsansvarlig Bjørgulf Brevik, mail bjorgulf_brevik@yahoo.no eller telefon 99 16 87 96.

NB! Ønsker du å sette deg på liste for deltagelse på  fotokurs så må kontingenten være betalt!

Dersom innmeldingsskjemaet ikke vises nedenfor kan du benytte denne lenken!