Discover More naked girls ebony cheerleader babes shows booty while sharing cock. anal porn www.viet69hd.com

Historikk

Tønsberg Kamera Klubb ble stiftet 25. april 1947. Møtet ble holdt i Sjømannshjemmets salong, etter at en tiltakskomité bestående av Ragnar Lind Jørgensen og Rolf Andersen, hadde invitert til dette. Lind Jørgensen ble klubbens første formann.

ÅR FORMANN/LEDER

1947 Ragnar Lind Jørgensen
1948 Ragnar Lind Jørgensen
1949 Peder Stangeby
1950 Peder Stangeby
1951 Leif Halvorsen
1952 Leif Halvorsen
1953 Lars Th. Fæste
1954 Lars Th. Fæste
1955 Lars Nilsen
1956 Hans Seeberg
1957 Kjell Tore Sem
1958 Kjell Tore Sem
1959 Ole A. Ljøterud
1960 Ole A. Ljøterud
1961 Ole A. Ljøterud
1962 Åge Fjell Nilsen
1963 Åge Fjell Nilsen
1964 Åge Fjell Nilsen
1965 Jan Berntsen
1966 Åge Fjell Nilsen
1967 Jan Berntsen
1968 Odd Roth
1969 Kjell Person
1970 Kjell Person
1971 Kjell Person
1972 Kjell Person
1973 Sverre Dahl
1974 Lars Linnestad
1975 Ketil Hoffgård
1976 Lars Linnestad
1977 Lars Linnestad
1978 Lars Linnestad
1979 Lars Linnestad
1980 Lars Linnestad
1981 Thor Wang Bentzen
1982 Thor Wang Bentzen
1983 Trond Kjelberg
1984 Marianne Vike
1985 Sverre Lyngås
1986 Egil Urstein
1987 John A Ludvigsen
1988 John A Ludvigsen
1989 Øyvind Kristensen(Brodersen)
1990 Øyvind Kristensen(Brodersen)

Endret til leder

1991 Øyvind Kristensen(Brodersen)
1992 Svend Magne Bringaker
1993 Johnny Asbjørnsen/Linda Johansen
1994 Linda Johansen
1995 Linda Johansen
1996 Arvid Reina
1997 Arvid Reina
1998 Hans Jørgen Røre
1999 Turid Skilbred
2000 Turid Skilbred
2001 Turid Skilbred (halve året)
2002 Øyvind Brodersen
2003 Øyvind Brodersen
2004 Øyvind Brodersen
2005 Øyvind Brodersen
2006 Øyvind Brodersen

2007 Øyvind Brodersen

2008 Øyvind Brodersen

2009 Øyvind Brodersen

2010 Øyvind Brodersen

2011 Øyvind Brodersen

2012 Victor Lindberg

2013 Knut Fonn

2014 Knut Fonn

2015 Knut Fonn

2016 Knut Fonn

2017 Knut Fonn

2018 Knut Fonn

2019 Knut Fonn

2020 Svein Omdahl

2021 Dag Omland

2022 Jarle Freitag


Tildelte hederstegn til Tkk  Medlemer

Hans Jørgen Røre
EsNSFF – Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi 2013
Rolf Tore Kjæran
Nasjonal bronseplakett 2012
Nasjonal sølvplakett 2013
Nasjonal gullplakett 2015
Nasjonal bronseplakett m/rød emalje 2018
Internasjonal bronseplakett 2013
Internasjonal sølvplakett 2013
Internasjonal gullplakett 2013
Internasjonal bronseplakett med blå emalje 2013
Internasjonal sølvplakett med blå emalje 2013
Internasjonal gullplakett med blå emalje 2014
ANSFF – Artist Norsk Selskap For Fotografi 2015
ENSFF – Eksellense Norsk Selskap For Fotografi 2015
AFIAP (Artiste FIAP) 2013
EFIAP (Excellence FIAP) 2014
EFIAP/B (Excellence FIAP Bronze) 2015
Internasjonal bronseplakett med grønn emalje 2015
Internasjonal sølvplakett med grønn emalje 2015
Øyvind Brodersen
EsNSFF – Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi 2007
Pål Nome
Nasjonal bronseplakett 2009
Erik Tandberg
Nasjonal bronseplakett 2015
Internasjonal bronseplakett 2015
EsNSFF – Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi 2007
Simen Gjerseth
Nasjonal bronseplakett 2016
Tom Thodesen
Nasjonal bronseplakett 2017
Lillian Krona
Nasjonal bronseplakett 2014
Nasjonal sølvplakett 2017
Internasjonal bronseplakett 2012
Internasjonal sølvplakett 2013
Internasjonal gullplakett 2013
ANSFF – Artist Norsk Selskap For Fotografi 2018
ENSFF – Eksellense Norsk Selskap For Fotografi 2018
AFIAP (Artiste FIAP) 2013
EFIAP (Excellence FIAP) 2015
Jan Arild Andresen
EsNSFF – Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi 2007
May Britt Sørensen
Nasjonal bronseplakett 2016
Nasjonal sølvplakett 2016
Internasjonal bronseplakett 2013
Internasjonal sølvplakett 2013
Internasjonal gullplakett 2013
Internasjonal bronseplakett med blå emalje 2014
Internasjonal sølvplakett med blå emalje 2016
AFIAP (Artiste FIAP) 2013
EFIAP (Excellence FIAP) 2014
EFIAP/B (Excellence FIAP Bronze) 2016
Bjørgulf Brevik
Nasjonal bronseplakett 2013
Nasjonal sølvplakett 2014
Nasjonal gullplakett 2017
ANSFF – Artist Norsk Selskap For Fotografi 2016
Gunnar Bye
Nasjonal bronseplakett 2015
Nasjonal sølvplakett 2017
ANSFF – Artist Norsk Selskap For Fotografi 2018
Svein Omdahl
Internasjonal bronseplakett 2013
Bjarke Anderson
Nasjonal bronseplakett 2019
Charlotte Carlsen
Nasjonal bronseplakett 2013
Nasjonal sølvplakett 2013
Internasjonal bronseplakett 2012
Internasjonal sølvplakett 2012
ANSFF – Artist Norsk Selskap For Fotografi 2018
Aage Fjeld Nielsen
AFIAP (Artiste FIAP) 1966
EFIAP (Excellence FIAP) 1966
Kjell Sollie
AFIAP (Artiste FIAP) 1969
Kurt Evensen
Nasjonal bronseplakett 2015
Nasjonal sølvplakett 2017
ANSFF – Artist Norsk Selskap For Fotografi 2018
Steinar Bjørseth
EsNSFF – Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi 2013
Knut Lepsøe
Nasjonal bronseplakett 2015
ANSFF – Artist Norsk Selskap For Fotografi 2019
AFIAP (Artiste FIAP) 2015
Bjørn Kjærra
Nasjonal bronseplakett 2015
Internasjonal bronseplakett 2013
Internasjonal sølvplakett 2013
AFIAP (Artiste FIAP) 2013
Knut Fonn
Nasjonal bronseplakett 2016
Internasjonal bronseplakett 2015
Internasjonal sølvplakett 2015
AFIAP (Artiste FIAP) 2015
Gry Cecilie Spro
Nasjonal bronseplakett 2017
Kirsten Henriksen
Nasjonal bronseplakett 2016
Espen Winther
Nasjonal bronseplakett 2013
Nasjonal sølvplakett 2014
ANSFF – Artist Norsk Selskap For Fotografi 2015
Knut Erik Skrei
Internasjonal bronseplakett 2013
Internasjonal sølvplakett 2013
Internasjonal gullplakett 2014
AFIAP (Artiste FIAP) 2015
Artur Pardo
Nasjonal bronseplakett 2016
Kristin Moe Kyllingstad
Nasjonal bronseplakett 2015
Nasjonal sølvplakett 2015
Nasjonal gullplakett 2018
ANSFF – Artist Norsk Selskap For Fotografi 2015
Mona Petersen
Nasjonal bronseplakett 2015
Nasjonal sølvplakett 2016
ANSFF – Artist Norsk Selskap For Fotografi 2018
Ann Kristin Berndtsen
Nasjonal bronseplakett 2017
Nasjonal sølvplakett 2017
Kaire Kitse
Nasjonal bronseplakett 2014
Nasjonal sølvplakett 2015
ANSFF – Artist Norsk Selskap For Fotografi 2016
Monica Tronsmoen
Internasjonal bronseplakett 2015
Internasjonal sølvplakett 2015
Internasjonal gullplakett 2015
AFIAP (Artiste FIAP) 2015
Hans Ertzeid Mathisen
Nasjonal bronseplakett 2016
Nasjonal sølvplakett 2017
Nasjonal gullplakett 2018
Internasjonal bronseplakett 2019
Internasjonal sølvplakett 2019
Internasjonal gullplakett 2019
ANSFF – Artist Norsk Selskap For Fotografi 2018
Tom Simonsen
Nasjonal bronseplakett 2019
Kari Elisabeth Espeland
Nasjonal bronseplakett 2007
Nasjonal sølvplakett 2012
Nasjonal gullplakett 2017
Nasjonal bronseplakett m/rød emalje 2018
Internasjonal bronseplakett 2017
Internasjonal sølvplakett 2017
Internasjonal gullplakett 2017
Internasjonal bronseplakett med blå emalje 2018
Internasjonal sølvplakett med blå emalje 2018
ANSFF – Artist Norsk Selskap For Fotografi 2012
ENSFF – Eksellense Norsk Selskap For Fotografi 2019
AFIAP (Artiste FIAP) 2018
EFIAP (Excellence FIAP) 2019
Stein Vadet
Nasjonal bronseplakett 2017
Internasjonal bronseplakett 2014
Internasjonal sølvplakett 2015
Internasjonal gullplakett 2015
Internasjonal bronseplakett med blå emalje 2016
EsNSFF – Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi 2014
AFIAP (Artiste FIAP) 2016
Russel Allen Jacobsen
Nasjonal bronseplakett 2017
Nasjonal sølvplakett 2017
Nasjonal gullplakett 2018
ANSFF – Artist Norsk Selskap For Fotografi 2018


HEDERSTEGN TKK

(D)Arvid Østby 250457
(D)Ole A. Ljøterud 161263
(D)Åge Fjeld Nielsen 250467
(D)Fritjof Cato Bergersen 111268
Sverre Lyngås 230190

Øyvind Brodersen 050207
Erik Tandberg 220907
Pål Nome 250213

May Britt Sørensen 170214

May Britt Sørensen 270216

Bjørgulf Brevik 270216


ÆRESMEDLEMSKAP TKK

(D) Aleksander Bredstrøm 25.04.57

Ragnar Lind Jørgensen 25.04.07

Øyvind Brodersen 13.02.12

Jan Arild Andresen 170214

Erik Tandberg 25.02.2013

Knut Fonn 03.03.2017

Terje Bokeli (vært medlem siden 1974).26.02.2018

Knut Erik Skrèi 24.02.2020


”Etter innbydelse fra en tiltakskomite, var 22 menn og 2 kvinner samlet i sjømannshjemmets salong, fredag 25. april 1947 for å drøfte opprettelsen av en kameraklubb for Tønsberg og omegn” Dette står å lese i Tønsberg Kamera Klubb`s møteprotokoll fra det konstituerende møte. Tiltakskomiteen bestod av Ragnar Lind Jørgensen og Rolf Andersen. En forhåndsomtale i Vestfold Arbeiderblad 21.4 står det bl.a : Aldri har vel fotointeressen vært så stor som under krigen med dens mangel på film og apparater. Det lille kvantum av film som kom av og til ble revet bort før man fikk snudd seg. Avisen noterte seg videre med glede at en fotoklubb nå var under oppseiling.
På møtet samme aften ble de to nevnte intiativtakere valgt til henholdsvis formann og viseformann. Reidar Bergheim ble valgt til sekretær og kasserer ble Lita Gran. Andre navn i styret ble Oscar B. Paulsen,Kaare Johansen,Kaare Larsen og Lars Fæste.

De første møte ble holdt fredag 9. mai i Kaffistovas lokaler.Karakteristisk for virksomheten de første årene var alle arbeidsmøtene som ble holdt, bl.annet i fotograf Larsens atelier på høytorvet og i Borghild Linds fotobutikk øverst på torvet. I tillegg ble det avholdt møter på grand Hotell og i Kaffistova på Høytorvet. Allerede første høsten kom første utgave av klubbavisa ”Knips” ut . I A6 str og med annonser og fotostoff ble den sendt ut til alle medlemmer. Den ble i tillegg solgt i byens fotobutikker. Den samme høsten ble TKK tilsluttet NSFF (Norsk Selskap For Fotografi)

Vi leser i avisene at de fotointeresserte nok er litt engstelige for Tønsberg Kamera Klubb, da de tror at klubben er en ekspertklubb, noe formann Lind Jørgensen dementerer på det kraftigste.
Allerede året etter var de 36 medlemmer og klubben hadde stor utstilling på restaurant Håndverkeren høsten 1948. Det var den første i sitt slag i Tønsbergområdet og den fikk stor presseomtale.Entre 50 øre. 118 bilder fra NSFF`s landskonkurranse samme år og mellom 40 og 50 bilder fra klubbmedlemmer ble stilt ut her!

På generalforsamlingen i 1949 avholdt på hotell Klubben fikk klubben ny formann; Peder Stangeby og den avtroppende formannen, Ragnar Lind Jørgensen ble sekretær.Klubben bytter formann flere ganger utover på 50 tallet, men sekretæren Arvid Østby gir seg ikke før i 1956.Tønsberg Kamera Klubb har på denne tiden ingen faste møtelokaler og sliter for øvrig med dårlig økonomi.Forøvrig deltar flere medlemmer i fotokonkurranser, klubben får flere medlemmer. Det arrangeres filmforestillinger i Svenneforeningen og stor fotoutstilling i Kunstforeningen.

Klubben arbeider på mange fronter i disse årene. De har nær kontakt med folkebiblioteket, billedhugger Paulsen og de arrangerer fotokonkurranse i samarbeid med Tønsbergs Blad. Bykamper mellom Sandefjord og Larviks fotokklubber forekommer også. Ved 10 års jubileet som ble feiret på Grand Hotell mottok Arvid Østby og Aleksander Bredstrøm som de første,Tønsberg Kamera Klubb`s æresbevisninger; henholdsvis hederstegn og æresmedlemsakap.

Etter noen innledende møter ble det formelt opprettet en smalfilmgruppe på årsmøtet den 10. februar 1958. Samme år laget de kongefilmen, som er scener fra Kong Olavs besøk i Tønsberg dette året. Det skulle vise seg at smalfilmgruppen ble en stor og aktiv del av TKK i mange år med mange dyktige smalfilmere. Av kjente filmer som ble laget er Filmen ”Det nytter” som omhandler Fossnes sentralhjem for åndssvake. Gruppen hadde flere bildevisninger rundt om og det ble produser mye film og mange deltok i konkur-ranser. Smalfilmgruppens aktiviteter ble gradvis borte da video overtok på 70-80 tallet.

Billedhugger Carl E. paulsen er allerede nevnt. TKK og Paulsen innledet på slutten av 50 tallet et samarbeid om å fotografere Tønsbergs gamle bydeler og minnesmerker. Dette var en viktig kulturoppgave.Dette resulterte i flere fotoutstillinger og foredragserier om ”Tønsberg i dag” som var meget populære.

Høsten 1962 ble Åge Fjeld-Nielsen fra Tønsberg KK valgt inn som president i NSFF på et ekstraordinært landsmøte i selskapet. Samme år får klubben faste møtelokaler og mørkerom i kunstforeningens lokaler ved det gamle biblioteket. Tønsberg KK innledet også i disse årene et samarbeid med fortidsminneforeningen om fotografering av fredede bygninger i Vestfold. Dette var i 1963.

Av andre store ting på første halvdel av 60 tallet var fotograferingen av Jarlsberg hovedgård inne og ute.. Her ble det laget en egen lysbildeserie som ble vist hele 26 ganger for totalt ca 8000 publikummere. Stamhusbesitter Wedel Jarlsberg kåserte under premieren på Tønsberg kino og senere i Aulaen i Oslo. Bildene og kåseriet ble også fremført i København.

Vi som har vært med i TKK i nyere tid har ikke førstehånds kjennskap til hva som skjedde i klubben på 50, 60, 70 og 80 tallet, men vi vet at det har gått i bølgedaler. En av disse bølgedalene kom på begynnelsen av 70 tallet. Da var faktisk smalfilm større enn foto! TKK hadde stort medlemsfall og var uten faste møtelokaler etter at kunst-foreningens lokaler måtte forlates. 30 års jubileet ble feiret på Ringshaug bad i 1977.

På 80 tallet tok det seg opp etter at TKK hadde fått nye møtelokaler i samfunnshuset på Barkåker. Aktiviteten økte, medlemstallet tok seg opp og klubben fikk sin første kvinnelige formann i 1984,Marianne Vike. Klubben hadde utstilling i 1981, 83,85 i Barkåker idrettshall og stor jubileumsutstilling i Bankettsalen på Hotell Klubben i 1987 da Tønsberg Kamera Klubb feiret 40 år. Jubileumsfest ble avholdt i ballsalen (Victoriasalen) på Hotell Klubben. Dette året var medlemsmassen en stund over 100. Tønsberg Kamera Klubb fortsatte med utstillinger annethvert år til langt ut på 90 tallet tallet, de to første i samfunnssalen ved Eik idrettshall og de neste i aulaen på fylkesmuseet .Vi flyttet våre møter fra Barkåker til Tønsberg fritidssenter i 1990 og videre inn i de gamle lokalene til Tønsbergs Blad fem år seinere. Husleien var dyr, men vi fikk innredet et flott mørkerom. Tre små rom og et litt større var i tillegg til mørkerommet disponibelt hele tiden. I tillegg disponerte klubben et stort møterom med kjøkken 2ganger pr mnd.

På første halvdel av 90 tallet begynte Tønsberg Kamera Klubb å lage ”Tønsberg kalender`n”
I alt ble det 6 utgivelser fra 1991 til 96. Medlemmene tok bilder av Tønsberg og distriktet gjennom hele året og leverte inn. Bildene som kom inn ble plukket ut av en jury og kalenderen ble så trykket på et lokalt trykkeri. Kalenderen ble solgt av medlemmer, fotobutikker og bokhandlere. Det ble også gjort avtaler med flere firmaer om firmakalendere.

På siste halvdel av 90 tallet arrangerte klubben flere åpne møter bl.a med Morten Krogvold som foredragsholder. Med Krogvold ble det også arrangert Workshop i klubblokalene våre. Etter hvert begynte TKK å arrangere flere workshopper rundt forskjellige steder, den første på øya Hudø i august 1999 og den foreløpige siste på Gullholmen fyr i september 2003. I tillegg til dette har TKK det siste tiåret arrangert 3 landsmøter for Norsk Selskap For Fotografi. (1997, 2002 og 2004) To av disse ble avholdt i Tønsberg og det siste ble avholdt på Nord Koster.På denne tiden var også medlemmer i TKK engasjert i tillitsverv i D6 samt utvalg og hovedstyre i Norsk Selskap For Fotografi.

I 2000 måtte TKK inn i nye lokaler. Den gamle Tønsberg Blad bygningen skulle seksjoneres til leiligheter og klubben hadde fått dårligere råd p.g.a. bortfall av bingo og spilleautomatinntekter. Dette hadde vært en kjærkommen inntekt for oss i flere år. Etter hvert havnet vi i kjelleren i Solvangkirken og medlemstallet hadde sunket betraktelig. På det ”verste” var vi helt nede i 20 medlemmer og hadde heller ikke noe fullstendig styre.

Etter hvert kom det flere medlemmer til og den digitale bildealder lå der plutselig med alle dens muligheter. Klubben hoppet på det digitale og begynte å arrangere utstillinger igjen. Nå mye oftere enn tidligere. Klubben investerte i digital projektor og medlemsmassen begynte å legge på seg. Den økte ytterligere etter at det ble startet opp med utstillinger.

I 2006 ble vårt medlemsblad ”Iris” gjennom nesten 30 år lagt ned og all informasjon gikk over på hjemmeside/mail.

Medlemsmøtene startet opp i kafeteriaen på Sem idretts og samfunnshus.  Nye medlemmer kom til og interessen økte, bl.a. med aktivitetsmøter i tillegg til de ordinære, månedlige medlemsmøtene. Printkvelder startet opp hos Pål Nome, et tilbud som har bestått siden. Det ble økt fokus på nasjonale konkurranser, særlig Landskonkurransen (som fra 2012 ble hetende NM). I samme moment ble også en internasjonal konkurransegruppe dannet. Resultater kom bl.a. i form av AFIAP til May Britt Sørensen, utdelt på Nasjonalt fototreff i 2013. I NM høstet klubbens medlemmer gull, medaljer, hederlig omtale og antatte.

Sem ble for smått og lite funksjonelt. Av kommunen fikk klubben mulighet til å bruke det store auditoriet på Gamle Eik skole. Ny projektor ble handlet inn – klubbens egne medlemmer og ikke minst eksterne foredragsholdere fikk vist frem sine bilder med maksimal kvalitet.

Høsten 2011 var det en stor utstilling på Kilden kino med tema «Venner». Fantastisk innsats fra arrangementskomitèen og en storartet åpningseremoni (bl.a. med besøk av ordfører) bidro til nye medlemmer. Klubben startet med kontinuerlige utstillinger på Gangbrua – et flott utstillingsvindu i bybildet. Ungdomsgruppe ble dannet som et supplement til de ordinære møtene. Økningen av medlemstallet skyldes også Facebook-side som pr. dato har 520 medlemmer.

Etter ti år som formann og meget fortjent tildelt æremedlemskap, gav Øyvind Brodersen over formannsvervet til Victor Lindberg.

I 2012 brøt noen enkeltmedlemmer ut og dannet egen klubb. Knut Fonn ble ny leder på årsmøtet 2013. Nye visjoner og tanker bidro til stabilitet. Klubben fikk sommeren 2013 et tilleggslokale i Storgata 20, der de fleste styremøter, aktivitetsmøter, kurs, m.m. blir avholdt.

Ved årsskiftet 2013/14 var medlemstallet omkring 200. Likt fordelt mellom kvinner og menn.


26.02.2018 ÆRESMEDLEM i Tbkk Terje Bokeli:

En av våre aller mest trofaste siden 1974, eller litt før … Uteblir nødig fra våre medlemsmøter.Trofast bidragsyter til kveldens bilde og andre innleveringer.På midten av nittitallet hadde TKK en fast spalte i bladet «Iris» som het «Terjes hjørne». Spaltisten skrev med enerett og kalte seg stuntreporter Terje Bokeli. Der ble det skrevet om det som rørte seg både høyt og lavt i fotomiljøet vårt.


styret 2014