Åpen kveld på Kontoret til TKK 10.November 2016

åpentkontor tkk

Holder åpen Kveld på kontoret samtidig som vi har printkveld . Det  gjør vi  så dere får sett hvordan en  printkveld er og mulighetene. Også få se hvordan print utskriften blir .Vi printer ut via Lightroom

Sted: Storgt 20 
Tid: Kl 1800 er på kontoret i ca 2 1/2  til 3 timer
print påmelding
(http://www.tonsbergkameraklubb.no?page_id=6570)