Discover More naked girls ebony cheerleader babes shows booty while sharing cock. anal porn www.viet69hd.com

Hederstegn til Pål Nome

På årsmøtet ble det gitt hederstegn til Pål Nome. Hederstegn tildeles medlemmer eller tidligere medlemmer av Tønsberg Kamera Klubb som har nedlagt et spesielt fortjenestefullt arbeid i klubben.

Vi er mange som har hatt glede av printkveldene hos Pål. Kveldene har utvilsomt vært et kreativt høydepunkt og til stor inspirasjon. Han har stilt sine kunnskaper og fasiliteter til disposisjon i en årrekke for TKKs medlemmer. Han har holdt en rekke kurs, først og fremst i Lightroom, og da gjerne i samarbeid med Thor-Erik Rødland.

 

Pål var i flere år TKKs kanskje mest profilerte fotograf. Ett av hans bilder var i fjor representert på NSFF sin utstilling; «Drømmen om det perfekte bildet», med bilder fra NSFF sitt 85 år lange liv.

Vi gratulerer !

På årsmøtet var det også velfortjent akklamasjon til «årets fotograf»; Rolf Tore Kjæran og til «årets bilde»; May Britt Sørensen.