Hederstegn til Pål Nome

På årsmøtet ble det gitt hederstegn til Pål Nome. Hederstegn tildeles medlemmer eller tidligere medlemmer av Tønsberg Kamera Klubb som har nedlagt et spesielt fortjenestefullt arbeid i klubben.

Vi er mange som har hatt glede av printkveldene hos Pål. Kveldene har utvilsomt vært et kreativt høydepunkt og til stor inspirasjon. Han har stilt sine kunnskaper og fasiliteter til disposisjon i en årrekke for TKKs medlemmer. Han har holdt en rekke kurs, først og fremst i Lightroom, og da gjerne i samarbeid med Thor-Erik Rødland.

 

Pål var i flere år TKKs kanskje mest profilerte fotograf. Ett av hans bilder var i fjor representert på NSFF sin utstilling; «Drømmen om det perfekte bildet», med bilder fra NSFF sitt 85 år lange liv.

Vi gratulerer !

På årsmøtet var det også velfortjent akklamasjon til «årets fotograf»; Rolf Tore Kjæran og til «årets bilde»; May Britt Sørensen.