Discover More naked girls ebony cheerleader babes shows booty while sharing cock. anal porn www.viet69hd.com

Referat, styremøte 07.01.13

Referent: Knut
Agenda
 • Økonomistatus siden forrige møte (Endringer inn/ut)
  • Bankkonto TKK pr. 07.01.13
   • 07.01.13 – 14.303,-
   • 31.12.12 – 7.500,-
  • Status på utestående innbetalinger
   • Medlemmene har vært flinke til å betale inn egenandelene på print og Kilden utstillingen
   • Fortsatt krav utestående ifm egenandeler til print og utstillinger
 • Årsmøte
  • Årsberetning
   • Victor fyller ut det han kan og sender videre
   • Dette må gå litt kjapt….
  • Budsjett for 2013
   • Konkurranser – Print går til selvkost for NM (Klubben innhenter pris for print til NM)
    • Print gjøres av ekstern (Grunnet arbeidsbelastning på ressurspersoner)
   • Klubben sponser ikke konkurransedeltakelse hverken nasjonalt eller internasjonalt
   • Nasjonalt fototreff støttes av klubben med maks 500,- pr deltaker og totalkostnad intill 5000,- kr
    • Egne satser for representant for klubben som styret utpeker
    • Deltakere som skal få støtte må være registrert som TKK medlem i NSFF
  • Plan 2013
   • Datoer satt, vi legger dette ut i kalenderen ila 1 uke
  • Vedtektsendringer
   • » forslag til endringer. Behandles ihht enighet i møtet
  • Sende ut info om medlemsmøte og årsmøte – Sendes ut elektronisk (Mail og Web)
   • Varsel om årsmøte (Knut) – Innhold -Årsmøte, Utdeling av Åretsfotograf og bilde, Kveldens Bilde: Tema: Nattfoto
   • Sende ut årsmøteinkalling og papirer (Victor)
  • Booke hver mandag TKK ifm Eik – Victor følger opp bookingen for 2013
 • Innmeldte saker fra medlemmene
  • FB – Knut sender svar til May Britt om hvordan dette vil bli tatt videre
 • Status utstillinger
  • Kilden – Nytt bilde, til erstatning for det som er borte, er bestilt
  • Støperiet – ongoing
  • Broa – Ungdomsgruppa skal ha utstillingen på Broa i sommer (Mai-Juli)
 • Eventuelt
 • Valgkomite
  • Status – Ref Infomail