Discover More naked girls ebony cheerleader babes shows booty while sharing cock. anal porn www.viet69hd.com

Referat Styremøte 7/6-2021 digitalt

 

Møtereferat

 

Gruppe:

Styret i TKK

Dato og tidspunkt:
Møtested:

Mandag 7/6-2021 kl. 18:00-18:55

Zoom

Deltakere:

Dag, Monica, Ellen, Kristin, Ole Johan, Jarle, Dag Arne

Fraværende:

Gullik

Referent:

Ellen

 

Sak nr.:

Sak:

Status:

Ansvar:

Fast

Møtereferat fra styremøte 19.mai 2021

Godkjent

Informasjon

 

Fast

Gjennomført medlemsmøte 31.mai 2021
Tilbakemeldinger og læringspunkter ble diskutert

Informasjon

 

03/21

Plan for våren 2021

·      21.juni på Eik
Møteleder: Monica

Foredragsholder: Johnny Haglund
(https://www.johnnyhaglund.com/)
Tema: Mørket
KB Tema: Mørket – beskriv mørket
Kommentar KB: Johnny Haglund
Følge opp foredragsholder: Monica

Medlemmer: Gratis
Ikke-medlemmer: kr 100
(kontant eller vippes til 14146)

Følges opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarle / Gullik? /

Monica

 

 

 

 

 

 

04/21

Turer

  • Søndag 13.juni       Makrofoto på Yxney

 

 

 

Ole Johan

11/21

Sommerfest 2021

Fredag 25.juni hos Monica og Knut Erik kl 17

·      Under planlegging

·      Invitasjon med påmeldingslenke er sendt ut

Følges opp

Monica / Kjøkken-gruppa / Jarle

14/21

Lokale for medlemsmøter

Sikre lokaler for medlemsmøte høsten 2021 / vår 2022

·      Styret jobber med denne saken

Følges opp

Jarle /

Dag / Alle

16/21

Ekstra aktivitet 26.mai  – portrettfoto med Anders Lillebø

·      Vi vil prøve å få til en visning av utvalgte bilder på et medlemsmøte til høsten.

Gjenn.ført

Ole Johan

18/21

Medlemsmøte mandag 30. august 2021

Styret jobber med denne saken

Følges opp

Jarle

19/21

Medlemsmøte mandag 27.september 2021

Styret jobber med denne saken

Følges opp

Kristin

20/21

Medlemsmøte mandag 25. oktober 2021

Styret jobber med denne saken

Følges opp

Dag

21/21

Medlemsmøte mandag 29.november 2021

Styret jobber med denne saken

Følges opp

Monica

28/21

Kurs i Portrett med lys

Planlegger å gjennomføres i høst

 

Ole

29/21

Kurs i Juryering 

Planlegger å gjennomføres i høst for juryeringsgruppa

 

Dag / Kari / Bjørgulv

30/21

Kurs i Photoshop

Planlegger å gjennomføres i høst / grunnkurs + videregående

 

Kristin

31/21

Kurs i Lightroom

Planlegger å gjennomføres i høst

 

Ellen

34/21

Jubileumsfest

TKK fyller 75 år den 25. april 2022.
Styret planlegger arrangement i forbindelse med jubileet.

 

Festkomite Heidi / Line / Monica

Fast

Innkomne saker fra medlemmer

Ingen

Følges opp

 

Fast

Styremøter (tentative)

·      Mandag 23.august kl.18.00

·      Mandag 20.september kl.18.00

·      Mandag 18.oktober kl.18.00

·      Mandag 22.november kl.18.00

·      Mandag 13.desember kl.18.00

 

Barkåker

Zoom

Barkåker

Barkåker

Barkåker

Dag

HUSK

Neste styremøte: 23.august kl.18.00

 

Barkåker

 

 

 

 

 

HUSKELISTE:
Langsiktige aktiviteter – ikke tillagt saksnummer

 

 

Plan 2021 – Langsiktig plan

·      Benytte NSFF konkurransesystem

 

Dag /
Knut Erik
Erik T

 

Plan 2021 – Langsiktig plan

·      Jubileumsfotokonkurranse 2022

·      Prosjektgruppe etableres aug. / sept. 2021

 

Konkurranse-gruppe 2022

 

Plan 2021 – Langsiktig plan tatt opp på styremøtet #1/2021

·      Ny FB-gruppe for betalende medlemmer, alternativt
etablere en «åpen» gruppe

 

Dag

 

 

 

Årsmøte forberedelser 2022

·      Budsjett

·      Regnskap

·      Igangsette valgkomite

Okt. 2021

 

 

Medlemsmøter 2022

24.01.22 Årsmøte

28.02.22 Medlemsmøte

28.03.22 Medlemsmøte

25.04.22 Medlemsmøte

30.05.22 Medlemsmøte

 

Alle