Klubb NM vår 2021

Det er nå valgt ut 20 bilder som skal representere TKK i NSFF sin klubbkonkurranse våren 2021.
Bildene er som tidligere år valgt ut blant innleverte til NM i samme periode.

De som har fått med bilder er:

Hans Ertzeid Mathisen
Simen Gjerseth
Artur Pardo
Kari E Espeland
Kurt Evensen
Gunnar Haug
Bjørgulf Brevik
Rita Ronander
Bjarke Anderson
Geetha Rasalingam
Kari Gunn Mathisen Tveito
Dag Omland
Erik Tandberg

(Bildene etter teksten)

Da juryen i Klubb NM i år består av Irske fotografer som  har oppnådd diverse hederstitler og dermed har deltatt mye i internasjonale konkurransen har en prøvd å velge bilder som tradisjonelt slå an i denne type konkurranser.
Så da krysser vi fingrene for god plassering!

Det er TKK sin ambisjon at klubb NM høst 2021 skal gjennomføres etter NSFF sine nye retningslinjer for klubb konkurranse.

29. mars Kari 

 

Rita Ronander

Simen Gjerseth

Bjørgulf Brevik

Gunnar Haug

Artur Pardo

Artur Pardo

Artur Pardo

Bjarke Anderson

Bjarke Anderson

Kurt Evensen

Hans Ertzeid Mathisen

Bjørgulf Brevik

Dag Omland

Geetha Rasalingam

Kari Gunn Mathisen Tveito

Erik Tandberg

Kari E Espeland

Kari E Espeland

Artur Pardo

Hans Ertzeid Mathisen