Discover More naked girls ebony cheerleader babes shows booty while sharing cock. anal porn www.viet69hd.com

Tønsberg Kamera Klubb har avhold årsmøte mandag 15.februar.2021

 • Under ligger oversikt over nytt styre, grupper og funksjoner.

Som valgt leder takker jeg for tilliten og gleder meg til å bidra sammen med styret for at TKK videre også skal være en aktiv, kreativ og sosial fotoklubb.

Første styremøte er satt til 25.februar hvor nytt styre skal bli kjent og raskt starte jobben med å planlegge resten av 2021.

 • Jeg inviterer betalende medlemmer til å sende inn ønsker og tips for aktiviteter ol.
  Der kan benytte følgende mail: tonsbergkameraklubb@gmail.com
                                                           Merk: Aktiviteter
  Jeg kan ikke love at alle ønsker blir oppfylt umiddelbart, men de vil bli tatt med i det videre arbeidet.

 • Jeg inviterer alle ikke betalende FB venner av Tønsberg Kamera Klubb til å bli medlemmer.
  Dere kan melde dere inn her:  tonsbergkameraklubb.no

Jeg kan love dere et inspirerende miljø med mange gode fotovenner.   

Når nytt styre kommer i gang vil dere jevnlig bli informert videre.

Vi sees snart igjen

Mvh Dag  

Valgt på årsmøte mandag 15.februar 2021

Leder                           Dag Omland
Nestleder                    Monica Larsen
Sekretær                     Ellen Eidem
Kasserer                     Gullik Jensen
Styremedlem             Kristin Breivik Flote
Styremedlem             Ole Johan Frogner
Styremedlem             Jarle Freitag
Varamedlem              Dag Arne Sleen

ANNEN FUNKSJON
Revisor                       Øyvind Berg
Medlemsregister      Bjørgulf Breivik

VALGKOMITE
Leder                         Heidi Omdal
                                    Erik Tandberg
                                    May Britt Sørensen

KONKURRANSE GRUPPE
                                   Kari Espeland

UTSTILLINGSGRUPPE
Leder                          Erik Tandberg
                                     Kristin Breivik Flote

PRINT
Printansvarlig            Knut Erik Skréi

WEB
Webansvarlig            Knut Erik Skréi

TURGRUPPE
Leder                         Anne Elise Furustad
                                    Ole Johan Frogner
                                    Hanne Bonden

KJØKKENGRUPPE
Kjøkkenansvarlig      Kari Gunn Tveito
                                     Nina Haraldsen
                                     Marit Waldersnes